İTALYANCA-TÜRKÇE SÖZLÜK 
İ 1997-2001 Engin Gündüz Son Güncelleme: 20 Ekim 2001

Per trovare una parola usare  i tasti [CTRL]+[F]

 

a, pr -ye, -de.
abate, m başrahip.
abbagliare, t gözünü kamaştırmak.
abbaiare, i havlamak, ürümek.
abbandonare, t bırakmak, terketmek.
abbassare, t sarkıtmak; alçaltmak; düşür
mek.
abbastanza, av oldukça, epey.
abbattere, t devirmek; aşağı atmak.
abbazia, f manastır.
abbellire, t güzelleştirmek (isc+).
abbellirsi, r güzelleşmek (isc+).
abbeverare, t sulamak; su içirmek.
abbigliamento, m elbise, giyim kuşam.
abbigliare, t giydirmek.
abbinare, t çiftlemek; ilişkilendirmek.
abboccare, t oltaya vurmak; ağzına kadar doldurmak.
abbondare, i bolluk içinde olmak.
abbonire, t yatıştırmak (isc+).
abbonirsi, r yatışmak (isc+).
abbono, m izin.
abbozzare, t taslak hazırlamak.
abbracciare, t kucaklamak.
abbreviare, t kısaltmak.
abbreviazione, f kısaltma.
abbronzare, t bronzlaştırmak.
abbronzarsi, r bronzlaşmak, yanmak.
abbrunare, t matem için siyah bayrak çekmek.
abbrustolire, t (ekmek vb) kızartmak (isc+).
abbuono, m izin.
abdicare, ti tahttan inmek; tahttan indirmek.
abdicazione, f tahttan inme; tahttan indirilme.
abete, m köknar ağacı.
abile, ag gücü yeter, yapabilir.
abilità, f güç, yetenek.
abilitare, t güçlendirmek, yeterli hale getirmek.
abisso, m uçurum.
abitabile, ag oturulabilir.
abitante, ag oturan.
abitare, ti (-de) oturmak.
abitazione, f oturma, ikamet.
abito, m giysi; alışkanlık.
abituare, t alıştırmak.
abituarsi, r alışmak.
abiurare, t yeminle vazgeçmek.
ablativo, m -den hali.
abluzione, f yıkanma, aptes.
abolire, t kapatmak, ortadan kaldırmak, lağvetmek (isc+).
abolizione, f kapatma, ortadan kaldırma.
aborto, m çocuk düşürme; düşük; canavar.
abrasione, f sıyrık; aşınma.
abrogare, t kaldırmak, yürürlükten kaldırmak.
abuso, m yanlış kullanım.
abusare, t kötü kullanmak; yanlış kullanmak.
acacia, f akasya.
accadere, i olmak, başa gelmek.
accalorare, t ısıtmak; tahrik etmek.
accalorarsi, r tahrik olmak.
accampare, t kamp kurmak; kampa yerleştirmek.
accamparsi, r kamp yapmak.
accanire, t inat etmek (isc+).
accanto, pr yanında.
accarezzare, t okşamak; öpmek.
accasare, t evlenmek.
accasciare, t yere sermek; yere yatırmak.
accattone, m dilenci.
accecare, t kör etmek; gözlerini kamaştırmak.
accelerare, t hızlandırmak.
accendere, t yakmak.
accennare, t işaret etmek.
accenno, m işaret.
accensione, f ateşleme.
accento, m vurgu (accento graffico: vurgu imi).
accentrare, t merkezileştirmek.
accentuare, t vurgulamak.
accertare, t sağlamak, temin etmek; doğrulamak.
acceso, ag yanmış.
accessibile, ag ulaşılabilir, erişilebilir.
accesso, m erişim; izin.
accessorio, m aksesuar.
accettabile, ag kabul edilebilir.
accettare (di), t (-meyi) kabul etmek.
acciaieria, f çelik işlemeciliği.
acciaio, m çelik.
accidentalmente, av kazayla; şans eseri.
accidente, m kaza.
accidia, f tembellik.
accigliarsi, r kaş çatmak.
acciuga, f hamsi.
acclamare, t alkışlamak.
accludere, t içermek.
accodare, t arkaya koymak.
accogliere, t almak; kabul etmek; hoş karşılamak.
accomodamento, m uyma; uydurma.
accomodare, t ayarlamak; uydurmak.
accontentare, t memnun olmak.
acconto, m hesap.
accoppiare, t çiftlemek, birleştirmek; evlendirmek.
accorato, ag üzgün.
accorciare, t kısaltmak.
accordare, t bağışlamak.
accorgersi, r dikkat etmek; algılamak.
accorgimento, m beceriklilik; zeka.
accordare, t vermek; akord etmek.
accordarsi, r anlaşmak.
accorgersi, r kavramak.
accortezza, f anlayış.
accostare, t yaklaşmak.
accreditare, t güvenmek; kredi açmak.
accrescere, t artırmak.
accumulare, t biriktirmek.
accumularsi, r birikmek.
accumulazione, f birikme.
accuratamente, av doğru olarak; dikkatlice.
accurato, ag doğru.
accusare, t suçlamak, itham etmek.
accusativo, m -i hali.
accusato, m sanık.
accusatore, m davacı.
acefalo, ag kafasız.
acerbo, ag olmamış, ham.
aceto, m sirke.
acetoso, ag ekşi.
acidezza, f asitlik.
acidità, f asitlik.
acido, m asit.
acqua, f su.
acquario, m akvaryum.
acquedotto, m kemerli su yolu.
acquietare, t sakinleştirmek.
acquietarsi, r sakinleşmek.
acquirente, m alıcı.
acquistare, t kazanmak; elde etmek.
acustico, ag akustik.
ad, pr -ye, -de.
adagiare, t yatırmak.
adagio, av yavaşça.
adattabile, ag uydurulabilir, uyabilir.
adattare, t uydurmak.
adatto, ag uygun.
addensare, t yoğunlaştırmak.
addenso, ag yoğun.
addentare, t ısırmak.
addestrare, t eğitmek.
addietro, av önce.
additare, t göstermek; işaret etmek.
addizione, f toplam.
addobbare, t güzelleştirmek; dekore etmek.
addolorare, t ağrıtmak.
addomesticare, t evcilleştirmek.
addormentare, t sallayarak uyutmak.
addossare, t yüklemek.
addurre, t öne sürmek.
adeguare, t uydurmak.
adeguato, ag uygun.
adempire, t yerine getirmek (isc+-).
aderente, ag destekçi.
aderenza, f yapışma; yapışıklık.
adesione, f yapışma.
adesivo, ag yapışkan.
adesso, av şimdi.
adiacente, ag komşu, yakın.
adiacenza, f komşuluk, yakınlık.
adirare, t sinirlendirmek.
adito, m erişim.
adombrare, t gölgelendirmek.
adoperare, t kullanmak.
adorabile, ag tapılacak; çok güzel.
adorare, t tapmak; sevmek.
adoratore, m tapınan; aşık.
adoratrice, f tapınan; aşık.
adorazione, f tapma, tapınma.
adornare, t güzelleştirmek; dekore etmek.
adottare, t kabul etmek, benimsemek.
adozione, f kabul etme.
adulare, t dalkavukluk etmek.
adulatore, m dalkavuk.
adulatrice, f dalkavuk.
adulazione, f dalkavukluk.
adulterare, t saflığını bozmak.
adulto, ag yetişkin.
adunanza, f buluşma.
aerare, t havalandırmak.
aereo, m uçak, hava.
aeroplano, m uçak (aeroplano a reazione: tepkili uçak).
aeroporto, m havaalanı.
afa, f kapalılık, sıkıntılılık (hava için).
affabile, ag ince, kibar, nazik.
affabilità, f incelik, nezaket.
affacciare, t göstermek, işaret etmek.
affamare, t açlıktan ölmek.
affannare, t sıkmak, usandırmak, bezmek.
affare, m iş.
affarista, m vurguncu.
affatto, av tümüyle (niente affatto: hiç, hiç de).
affermare, i onaylamak.
affermativo, ag onaylayıcı.
afferrare, t sıkıca kavramak.
affettare, t etkilemek.
affettuoso, ag seven, şefkatli.
affiatare, t bir araya getirmek.
affibbiare, t el sıkmak.
affidare, t güvenmek; emanet etmek.
affilare, t bilemek.
affiliare, t kabul etmek (üyeliğe, arkadaşlığa, evlatlığa).
affinché, co -mesi için, -sin diye.
affine, ag benzer.
affinità, f benzerlik; ilişki.
affissare, t eklemek.
affisso, m önek.
affittare, t kiralamak.
affliggere, t keder vermek.
afflizione, f keder, acı.
affluente, ag akan; bol.
affluenza, f bolluk, bereket.
affogare, ti suda boğmak; suya batmak.
affollare, t kalabalık oluşturmak.
affollarsi, r kalabalığa katılmak.
affondare, ti suya batırmak; suya batmak.
affondarsi, r suya batmak.
affrancare, t serbest bırakmak.
affrettare, t hızlandırmak.
affrontare, t karşı gelmek; karşı karşıya getirmek.
affumicare, t tütsülemek.
Afganistan, f Afganistan.
afgano, ag Afgan.
afono, ag sesi kısılmış.
afoso, ag sıkıcı (hava).
Africa, f Afrika.
agenda, f günlük.
agente, m acente.
agenzia, f acente bürosu.
agevole, ag kolay; rahat.
agganciare, t kanca vb ile bağlamak.
aggettivo, m sıfat.
aggiogare, t boyunduruğa koşmak; eş yapmak.
aggiornamento, m erteleme; ertelenme.
aggiornare, t ertelemek.
aggirare, t kuşatmak, çevresini sarmak.
aggiudicare, t ödüllendirmek.
aggiungere, t eklemek.
aggiustare, t düzenlemek, ayarlamak, onarmak.
agglutinante, ag bitişken (dil).
agglutinazione, f bitişme, birleşme.
aggrappare, t yakalamak; tutmak.
aggravare, t daha kötü duruma getirmek.
aggressore, m saldırgan.
aggruppare, t kümelemek.
agiatezza, f kolaylık.
agile, ag çevik.
agio, m kolaylık.
agire, t davranmak (isc+).
agitazione, f kışkırtma.
aglio, m sarımsak.
agnello, m kuzu.
agonia, f kıvranma; ısdırap.
agonizzare, i kıvranmak, ölmek üzere olmak.
agosto, m ağustos.
agricolo, ag tarımsal.
agricoltore, m çiftçi.
agricoltura, f tarım, ziraat.
agro, ag ekşi.
agronomo, m çiftçi.
agrumi, m turunçgiller (çoğul).
aguzzare, t ucunu sivriltmek.
aitante, m güçlü.
aiuola, f çiçeklik.
aiutare, t yardım etmek.
aiuto, m yardım.
alba, f tan, şafak.
albanese, ag Arnavut.
Albania, f Arnavutluk.
albeggiare, i tan ağarmak; ağarmak.
alberare, t ağaçlandırmak.
albergo, m otel.
albero, m ağaç.
albicocca, f kayısı.
albino, ag akşın, albino.
alcole, m alkol.
alcolico, ag alkolik.
alcool, m alkol.
alcuno, pn hiç, hiçbir, hiçbiri.
aleatorio, ag şansa bağlı.
alfa, f alfa.
alfabetico, ag alfabetik.
alfabeto, m abece, alfabe.
alga, f deniz yosunu.
algebra, f cebir.
algebrico, ag cebirsel.
algoritmo, m algoritma.
alienare, t yabancılaştırma.
alienazione, f yabancılaşma.
alimentare, t beslemek.
alimentazione, f besleme.
alimento, m yiyecek.
alito, m soluk; meltem.
allagare, t taşmak.
allargare, t genişletmek, büyütmek.
allarmare, t alarma geçirmek.
allarme, m alarm.
allattare, t emzirmek.
alle volte, av kimileyin, bazen.
alleanza, f birleşme, ittifak.
alleato, m müttefik.
allegare, t ileri sürmek.
allegoria, f simgelerle göz önünde canlandırma.
allegro, ag şen, neşeli.
allenare, t çalıştırmak, hazırlamak.
allenatore, m eğitici.
allentare, t rahatlatmak.
allettare, t ayartmak, cezbetmek.
allevare, t yetiştirmek, büyütmek.
alleviare, t hafifletmek.
allievo, m öğrenci.
allodola, f tarla kuşu.
allontanare, t işten çıkarmak.
allora, av öyleyse, o halde.
allucinazione, f halüsinasyon.
alludere, t ima etmek.
alluminio, m alüminyum.
allungare, t uzatmak; sündürmek; sulandırmak.
allusione, f ima.
allusivo, ag imalı.
alluvione, f sel.
almeno, av en azından, hiç olmazsa, hiç değilse.
alpinismo, m dağcılık.
alpinista, m dağcı.
altalena, m tahteravalli.
altamente, av yüksekçe.
altare, m mihrap.
alterare, t değiştirmek.
alterazione, f değişim, değişme.
altercare, i tartışmak.
alternare, t almaşık yapmak, sırayla yapmak.
altezza, f yükseklik.
altezzoso, ag kibirli, tepeden bakan.
altipiano, m yayla, plato.
alto, ag yüksek, uzun boylu (in alto: üst katta).
altrettanto, ag olabildiğince.
altrettanto, av olabildiğince.
altrimenti, av yoksa, aksi halde.
altro, ag başka, değişik.
altronde, av başka bir yerden.
altrove, av başka yerde.
altruismo, m özgecilik.
altura, f yükseklik.
alunno, m öğrenci.
alzare, t kaldırmak.
alzarsi, r kalkmak.
amabile, ag sevimli, cana yakın.
amabilità, f sevimlilik, cana yakınlık.
amalgama, m amalgam.
amante m, f seven, sevgili.
amare, t sevmek, beğenmek.
amarena, f vişne.
amarezza, f acılık; üzgün olma.
amaro, ag acı.
ambasceria, f büyükelçilik.
ambasciata, f elçilik.
ambasciatore, m elçi.
ambiente, m ortam; çevre.
ambiguità, f belirsizlik; iki anlama gelebilirlik.
ambizione, f hırs.
ambizioso, ag hırslı.
ambulanza, f cankurtaran; cerrahi.
amenità, f tatlılık, letafet.
amica, f kız arkadaş.
amicizia, f arkadaşlık.
amico, m erkek arkadaş.
amico, av arkadaşça.
ammaccare, t zedelemek, çürütmek.
ammaccarsi, r zedelenmek, çürümek.
ammalare, i sayrı olmak, hastalanmak.
ammalarsi, r sayrı olmak, hastalanmak.
ammalato, ag sayrı, hasta.
ammassare, t biriktirmek.
ammazzare, t öldürmek.
ammazzarsi, r kendini öldürmek, intihar etmek.
ammenda, f düzeltme, ıslah etme.
ammendare, i düzeltmek, ıslah etmek.
ammettere, t kabul etmek; içeri almak.
amministrare, t yönetmek.
amministratore, m yönetici.
amministratrice, f yönetici.
ammirare, t hayran olmak.
ammiratore, m istekli; evlenmek isteyen.
ammiratrice, f istekli; evlenmek isteyen.
ammissibile, ag izin verilebilir.
ammissione, f izin.
ammortamento, m amortisman.
ammontare, ti yığmak, biriktirmek.
ammortizzare, t parasını verip almak; borcunu ödemek.
ammortizzamento, m amortisman.
amnesia, f bilinç yitimi, amnezi.
amnistia, f genel af.
amore, m sevgi, tutku, aşk.
amorevole, ag sevgili.
amorfo, ag amorf.
ampiamente, av bolca.
ampiezza, f genlik; genişlik.
ampio, ag bol, çok.
ampliare, t genişletmek.
amputare, t kesmek.
amuleto, m muska.
anagrafe, f kayıt memurluğu.
anagramma, m evirmece, anagram.
analfabeta m, f okuma-yazma bilmeyen.
analfabetismo, m okuma-yazma bilmeyiş.
analisi, f çözümleme, analiz.
analizzare, t çözümleme yapmak, analiz etmek.
analizzatore, m analizci, analizör.
analogamente, av benzer biçimde.
analogia, f benzerlik, benzeşme.
analogo, ag benzer.
anarchia, f anarşi; kargaşa.
anatomia, f anatomi.
anatra, f ördek.
anca, f kalça.
anche, av de, dahi, bile.
ancora, av henüz, daha.
andare, i gitmek.
andare in giro, i dolaşmak, gezmek.
andare via (.-. ..), i çekip gitmek.
andarne, i tehlikede olmak (ne va la vita: hayatım tehlikede).
andarsene, r çekip gitmek, defolmak.
andatura, f yürüyüş yolu.
anello, m yüzük.
anestesia, f anestezi.
anfibio, ag ikiyaşayışlı, amfibi.
anfora, f amfora.
angelo, m melek.
angolare, ag açısal.
angolo, m açı.
anguria, f karpuz.
angustia, f sıkıntı; yoksulluk.
angusto, ag dar.
anima, f can, ruh.
animale, m hayvan.
animare, t yaşama sokmak; neşelendirmek.
animo, m yürek, cesaret.
animosità, f kin, garez.
anitra, f dişi ördek.
annacquare, t sulandırmak.
annata, f yıl, bir yıllık zaman.
annebbiare, ti bulutlanmak; sislenmek.
annegare, ti suda boğmak; suda boğulmak.
annegarsi, r suda boğulmak.
annessione, f ilhak.
annesso, ag bağlı.
annettere, t katmak, bağlamak, eklemek; ilhak etmek.
annidare, ti barındırmak, saklamak; barınmak, saklanmak.
annientare, t yok etmek.
anno, m yıl.
annodare, t düğümlemek.
annoiare, t rahatsız etmek, sıkmak.
annotare, t not koymak.
annotazione, f not.
annoverare, t numaralamak.
annuale, ag yıllık.
annullare, t iptal etmek; yok etmek.
annunziare, t duyurmak, anons etmek.
annusare, t koklamak.
anomalia, f aykırılık, amormallik.
anonimo, m ortak, anonim.
anormale, ag olağandışı, anormal.
ansia, f merak; kaygı.
ansietà, f merak; kaygı.
ansiosamente, av merakla; kaygıyla.
ansioso, ag meraklı; kaygılı.
ante, av önce.
antenato, m ata, cet.
anteriore, ag önceki.
anticamera, f giriş, lobi.
antichità, f eskilik; antika.
anticipare, ti zamanından önce yapmak; peşin ödemek; ödünç vermek.
anticipatamente, av zamanından önce; peşin olarak.
anticipato, ag zamanından önce yapılan.
antico, ag eski.
antilope, f antilop.
antipasto, m çerez, meze.
antipatia, f sevmeme, antipati.
antipatico, ag antipatik.
antitesi, f karşısav.
antologia, f seçki.
antonimo, m karşıt anlamlı sözcük.
antro, m mağara, in.
anzi, av tersine.
anzianità, f yaşlılık; kıdem.
anziano, ag yaşlı.
anziché, co -den çok.
apatia, f ilgisizlik.
ape, f arı.
apertamente, av açıkça.
aperto, ag açık.
apertura, f açılış.
apice, m doruk, tepe.
apocrifo, ag sahte, sonradan uydurulmuş.
apologia, f savunma.
apostolo, m havari.
apostrofare, t tırnak içine almak.
apostrofo, m tırnak imi.
appaiare, t (hayvanları vb) çiftleştirmek, eş yapmak.
appalto, m anlaşma.
apparecchiare, t hazırlamak.
apparenza, f görünüş.
apparire, i gibi görünmek (isc+).
appartenente, ag -ye ait olan.
appartenenza, f bağlı olan.
appartenere, i -ye ait olmak.
appartamento, m daire, bölme.
appellare, ti başvurmak; adlandırmak.
appello, m çağrı; toplantı.
appena, av -ir -mez, henüz, daha yeni; yalnızca.
appendere, t asmak.
appendice, f ek; körbağırsak.
appestare, ti hastalık bulaştırmak; lekelemek; (pis) kokmak.
appestato, ag vebalı; hastalıklı; lekeli; (pis) kokan.
appetito, m iştah.
appianare, t düzeltmek, düzleştirmek.
appiccare, t (tutkalla vb) yapıştırmak.
appiccicare, t (tutkalla vb) yapıştırmak.
applaudire, t alkışlamak (isc+-).
applauso, m alkış.
applicabile, ag uygulanabilir.
applicare, t uygulamak.
applicazione, f uygulama.
apprendere, t öğrenmek.
apprendimento, m öğrenme; algılama.
apprezzare, t değer biçmek; tahmin etmek.
approdare, i karaya çıkmak.
approntare, t hazırlamak, hazır etmek.
approssimare, t yaklaşmak.
approvare, t onaylamak.
appuntamento, m buluşma, randevu.
appuntare, t bilemek, keskinleştirmek.
appunto, av tam, tam olarak.
appunto, m not.
appurare, t araştırmak.
appuzzare, i kötü kokmak.
aprile, m nisan.
aprire, t açmak (düzensizdir).
aquila, f kartal.
aquilone, m kuzey rüzgarı; büyük kartal; uçurtma.
arabo, ag Arap; Arapça.
arabo saudito, ag Suudi Arabistanlı.
Arabia Saudita, f Suudi Arabistan.
aragosta, f ıstakoz.
arancia, f portakal.
aranciata, f portakal suyu.
arare, t sabanla sürmek.
arbitrario, ag keyfi.
arbusto, m çalı.
arcaico, ag arkaik, eski.
archeologo, m kazıbilimci, arkeolog.
architettura, f mimarlık.
archiviare, t arşivlemek.
archiviatore, m arşivci.
archiviazione, f arşivleme.
archivio, m arşiv.
arcigno, ag kaba, sert, hırçın.
arcipelago, m takımada.
arco, m kavis; yay.
arcobaleno, m gökkuşağı.
ardere, i yanmak.
ardore, m sıcaklık, hararet.
arduo, ag zor.
area, f alan; yüzey.
arena, f kum; arena.
argento, m gümüş.
argilla, f kil.
arginare, t bentle (su) tutmak.
argomento, m konu.
arguto, ag keskin; nükteli.
arguzia, f gülmece, mizah.
aria, f hava, ortalık.
aridità, f kuruluk.
arido, ag kuru.
arioso, ag havadar.
aritmetica, f aritmetik.
aritmetico, ag aritmetikçi; aritmetiksel.
armadio, m dolap; gardırop.
armare, t silahla donatmak.
armato, ag silahlanmış.
arme, f silah.
Armenia, f Ermenistan.
armistizio, m bırakışma, mütareke.
armonia, f uyum, harmoni.
arnese, m araç, alet.
aroma, m hoş koku, koku.
arpa, f harp (mus.).
arrabbiare, t çıldırtmak.
arrabbiarsi, r sinirlenmek.
arrangiare, t kotarmak, becermek.
arredare, t donatmak.
arrenare, t karaya oturtmak; karaya oturmak.
arrestare, t durdurmak.
arricchire, ti zenginleştirmek; zenginleşmek (isc+).
arringare, ti söylev vermek.
arrivare, i varmak, ulaşmak.
arrogante, ag kibirli.
arroganza, f kibir, kurum.
arrogare, t evlat edinmek.
arrotare, t bilemek, keskinleştirmek.
arrotolare, t yuvarlamak; dürmek.
arsenico, m arsenik.
arte, f sanat.
articolo, m makale; tanımlık.
artificiale, ag yapay.
artificio, m beceri.
artifizio, m beceri.
artigiano, m zanaatçı.
artiglio, m pençe.
artista, m sanatçı.
arzillo, ag canlı, çevik.
ascella, f koltuk altı.
ascendere, t yükseltmek.
ascensore, m asansör.
ascesso, m çıban, apse.
ascia, f balta.
asciugamano, m havlu.
asciugamento, m kuruma; kurutma.
asciugare, ti kurumak; kurutmak.
asciutto, ag kuru.
ascoltare, ti dinlemek.
ascolto, m duyuş; gizlice dinleme.
ascondere, t saklamak.
asfalto, m asfalt.
asfissia, f boğma; boğulma.
asfissiare, t boğmak.
asfissiarsi, r boğulmak.
asilo, m sığınak; sığınma (asilo politico: siyasi sığınma)
asino, m eşek.
asola, f ilik (düğme için).
aspettare, ti beklemek; ummak.
aspergere, t serpmek.
aspirare, ti solumak; amaçlamak.
aspirina, f aspirin.
aspro, ag acı (tat); kulak tırmalayıcı; sarp.
assaggiare, t tat vermek.
assai, av oldukça, epey.
assalto, m saldırı.
assassino, m katil, cani.
assecondare, t yardım etmek.
assediare, t kuşatmak.
assedio, m kuşatma.
assegnamento, m tahsis etme, ayırma.
assegnare, m paylaştırmak; kabul etmek.
assegnazione, f tahsis etme, ayırma.
assegno, m tahsis.
assemblea, f buluşma.
assennato, ag öngörülü, tedbirli.
assenso, ag onama, onay.
assente, ag olmayan.
assenza, f olmayış.
asserzione, f sav, iddia.
assessore, m belediye meclisi üyesi.
assestare, t düzenlemek.
assiale, ag eksenel.
assicurare, t güvence vermek.
assicurarsi, r önlem almak.
assiderare, ti dondurmak; donmak.
assidersi, r oturmak.
assiduità, f çalışkanlık, gayretlilik.
assiduo, ag çalışkan, gayretli.
assieme, av birlikte.
assillare, ti tahrik etmek.
assimilare, t benzetmek; özümlemek.
assimilazione, f benzetme; özümleme.
assistente, ag yardımcı; asistan.
assistenza, f yardım.
assistere, t yardım etmek.
asso, m as (kağıtlarda); şampiyon.
associare, t ortak olmak.
associazione, f ortaklık.
assodare, ti sertleştirmek.
assoggettare, t itaat altına almak.
assoluto, ag soyut.
assolvere, t temize çıkarmak; günahlarını bağışlamak.
assorbente, ag emici; soğurucu.
assorbimento, m soğurma; soğrulma.
assorbire, t soğurmak, emmek (isc+-).
assordare, ti sağır etmek; sağır olmak.
assordire, ti sağır etmek; sağır olmak.
assumere, t varsaymak.
assunzione, f varsayım.
assurdo, ag saçma.
astratto, m özet.
astrazione, f soyutlama.
astro, m yıldız.
astruso, ag anlaşılması zor.
astuccio, m kılıf, küçük kutu.
astuto, ag kurnaz.
astuzia, f kurnazlık.
ateismo, m tanrıtanımazlık, ateizm.
ateista m, f tanrıtanımaz, ateist.
ateo, ag tanrıtanımaz, ateist.
Atene, f Atina.
atlante, m atlas.
atleta, m atlet.
atmosfera, f atmosfer.
atomico, ag atoma ait, atomik.
atomo, m atom.
atrio, m hol, giriş.
atroce, ag merhametsiz.
atrocità, f merhametsizlik.
attaccare, t tutturmak; çivilemek; saldırmak.
attacco, m saldırı, hücum.
attendere, ti beklemek; ummak.
attendibile, ag güvenilir.
attendo, ag dikkatli.
attentare, i kalkışmak.
attentato, m suç.
attenzione, f dikkat.
atterraggio, m uçak inişi.
atterramento, m uçak inişi.
atterrare, ti (uçak) inmek; yıkmak.
attesa, m beklenti.
attestare, t tanıklık etmek; tanık olmak; doğrulamak.
attiguo, ag bitişik, komşu.
attillato, ag sıkı saran (giysi vb).
attimo, m an.
attinente, ag bağlı; ilgili.
attingere, t çekmek (su vb).
attirare, t çekmek.
attitudine, m yetenek.
attivare, t etkinleştirmek.
attivazione, f etkinleşme; etkinleştirme.
attività, f etkinlik, aktivite.
attivo, ag etkin.
atto, ag uygun.
attore, m erkek oyuncu, aktör; davacı.
attorno (a ..), pr (-nin) çevresinde.
attraente, ag çekici.
attrattivo, ag çekici.
attraverso (una cosa), av (-nin) arasından.
attrazione, f çekim.
attribuire, t vermek; atfetmek.
attrice, f bayan oyuncu, aktris.
attuabile, ag gerçekleştirilebilir.
attualità, f gerçekleştirilebilirlik.
attuale, ag şimdiki, güncel.
attualmente, av şimdiki.
attuare, t yapmak; sözünü tutmak.
attuazione, f tatbik etme, gerçekleştirme.
attutire, t (gürültü) azaltmak.
audace, ag yürekli, cesur.
augurare, t dilemek; kehanette bulunmak.
augurio, m dilek; kehanet.
aula, f avlu.
aumentare, ti artırmak, çoğaltmak; artmak, çoğalmak.
aumento, m artış.
aureo, ag altından yapılmış.
aurora, f gün doğuşu.
ausiliario, ag yardımcı.
ausilio, m yardım.
austerità, f sertlik, haşinlik.
austero, ag ciddi.
Australia, f Avustralya.
australiano, ag Avustralyalı.
Austria, f Avusturya.
austriaco, ag Avusturyalı.
autentico, ag gerçek, otantik.
autista, m aylıklı sürücü.
auto, m (motorlu) araba; taksi.
autobus, m otobüs.
autocarro, m kamyon.
autoesplicativo, ag kendi kendini açıklayan.
automaticamente, av kendiliğinden, otomatik olarak.
automatico, ag otomatik.
automobile m, f otomobil.
autonomo, ag özerk.
autore, m yazar.
autorevole, ag yetkili.
autorità, f otorite; güç.
autorizzare, t güçlendirmek.
autorizzazione, f güçlendirme.
autrice, f yazar.
autunno, m güz, sonbahar.
avallare, t garanti etmek.
avallo, m garanti.
avanti, av ileri, ön, ileriye, öne.
avanzare, ti ilerletmek, geliştirmek; ilerlemek, gelişmek.
avanzo, m kalan, kalıntı.
avarizia, f para hırsı.
avanzare, ti gelişmek; geliştirmek.
avere (da), t -ecek şeyi olmak.
avere paura (di), t -den korkmak.
avere ragione, t haklı olmak.
avere, t sahip olmak.
avere torto, t haksız olmak.
avidità, f hırs.
avvalersi, r kullanmak, yararlanmak.
avvenire, i olmak, başa gelmek (düzensizdir, venire gibi çekilir).
avverbio, m belirteç.
avversità, f sıkıntı, bela.
avverso, ag ters, karşıt.
avvertenza, f önlem.
avvertire, t uyarmak (isc+-).
avviamento, m başlangıç.
avvicendare, t değiştirmek.
avvicinare, t yaklaşmak.
avvio, m başlangıç.
avvisare, t bilgilendirmek.
avviso, m uyarı.
avvitare, t vidalamak.
avvocato, m avukat, savunucu.
avvolgimento, m entrika.
azienda, f iş.
azione, f iş, etkinlik.
azionista, m ortak.
azzardare, ti tehlikeye atmak; tehlikeye atılmak.
azzardo, m tehlike, risk.
azzeccare, t tahmin etmek.
azzurro, ag mavi, gök.
babbo, m baba.
babbuino, m babun, habeş maymunu.
baccano, m gürültü.
bacchetta, f sopa; baget.
baciare, i öpmek.
bacinella, f küçük küvet.
bacino, m havza.
bacio, m öpücük.
baco, m tırtıl.
badare, i dikkat etmek.
baffo, m bıyık.
bagaglio, m bagaj; bavul.
bagliore, m ışın.
bagnare, t suya girmek; suya dalmak.
bagnarsi, r ıslanmak; banyo yapmak.
bagno, m banyo.
baia, f körfez.
balbettare, ti kekelemek; bir dili çat pat konuşmak.
balbuzie, f kekemelik.
balcone, m balkon.
baldanza, f yüreklilik, cesaret; kibir.
baldanzoso, ag yürekli, cesur; kibirli.
baldoria, f şenlik ateşi.
balena, f balina.
balenare, i şimşek çakmak.
balìa, f güç, iktidar.
balia, f sütnine.
balla, f balya, denk.
ballare, ti oynamak, dans etmek.
balocco, m oyuncak.
balordo, ag kalınkafalı, anlayışsız.
baluardo, m siper.
balzare, i atlamak, sıçramak.
balzo, m sıçrama.
bambina, f kız, kız çocuğu.
bambino, m oğlan.
bambola, f kukla.
banale, ag bayağı, banal.
banana, f muz.
banca, f banka.
bancario, m bankacılık.
bancarotta, f iflas.
banchetto, m şölen, ziyafet.
banco, m bank, sıra.
banconota, f banknot.
banda, f şerit, bant; bando.
bandiera, f bayrak.
bandire, t dağıtmak, ilan etmek.
bandire, t yayınlamak, basmak; sürmek (isc+).
barare, i oyunda hile yapmak.
baratro, m uçurum.
barattare, t değiş tokuş etmek, trampa etmek.
barattarsi, r değiş tokuş etmek, trampa etmek.
barattolo, m ilaç şişesi.
barba, f sakal.
barbare, i kök salmak.
barbaro, ag barbar.
barbiere, m berber.
barca, f tekne, sandal; yığın.
barcaiolo, m kayıkçı.
barcollare, i sendelemek.
barella, f sedye.
baro, m dolandırıcı.
barometro, m basınçölçer, barometre.
barone, m baron.
barra, f çubuk.
barriera, f bariyer.
baruffa, f kavga, ağız dalaşı.
barzelletta, f şaka (dire barzellette: şaka yapmak).
basale, ag temel.
basare, t kurmak.
base, f taban, temel.
basilica, f bazilika.
basso, ag alçak, kısa boylu; düşük.
basta, in yeter.
bastare, i yetmek.
bastimento, m gemi, tekne.
bastonare, t sopayla vurmak.
bastone, m değnek, baston.
battaglia, f savaş, çarpışma.
battagliare, i savaşmak, çarpışmak.
battere, ti vurmak; dövmek.
batteria, f pil.
batterio, m bakteri.
batteriologia, f bakteriyoloji.
batteriologico, ag bakteriyolojik.
batteriologo, m bakteriyolog.
battersi, r dövüşmek; kendi kendine vurmak.
battezzare, t vaftiz etmek.
batticuore, m yürek çarpması.
battimano, m el çırpma.
battistero, m kilisede vaftiz yapılan yer.
battito, m yürek çarpması.
battitura, f çarpma (yürek vb); harman.
batuffolo, m deste.
baule, m valiz, bavul.
bava, f salya.
bavero, m yaka.
bazar, m pazar, çarşı.
bazzecola, f ıvır zıvır, değersiz şey.
beato, ag takdis edilmiş.
becco, m gaga; keçi.
beffa, f muziplik.
bellezza, f güzellik.
bellicoso, ag savaş seven, savaşçı.
bello, ag güzel.
belva, f vahşi hayvan.
bendare, t bağlamak.
bene, av iyi.
beneficio, m yarar; kazanç.
benessere, m gönenç, refah.
benestare, m onay.
Bengala, f Bangladeş.
bengalese, ag Bengaldeşli.
benigno, ag yumuşak huylu.
benvenuto, av hoşgeldin, hoşgeldiniz.
benzina, f benzin.
beone, m içkici, ayyaş.
bere, t içmek.
berretto, m başlık.
bersaglio, m işaret.
betulla, f huş ağacı.
bevibile, ag içilebilir.
bevitore, m içkici, ayyaş.
bevitrice, f içkici, ayyaş.
biancheria, f keten ya da pamuklu giysi.
bianco, ag ak, beyaz.
biasimare, t ayıplamak, eleştirmek.
Bibbia, f İncil.
bibita, f içecek.
bibliografia, f kitapta kaynakça, bibliyografya.
biblioteca, f kitaplık, kütüphane.
bicchiere, m bardak.
bicicletta, f bisiklet.
bidone, m bidon.
bieco, ag eğik, uğursuz.
biennale, ag iki yılda bir yapılan, iki yıllık.
biennalmente, av iki yılda bir kez.
bietola, f pancar.
biglietto, m bilet.
bilancia, f denge.
bilanciamento, m dengeleme.
bilanciare, t dengelemek.
bilanciarsi, r dengelenmek, dengeye getirilmek.
bilancio, m bilanço.
bile, f safra.
biliardo, m bilardo.
bilinguismo, m iki dil bilme.
bilioso, ag karaciğeri hasta olan.
bimba, f bebek (kız).
bimbo, m bebek (oğlan).
binario, m yol, hat, peron.
biografia, f yaşamöyküsü.
biologia, f biyoloji.
biologico, ag biyolojik.
biologo, m biyolog.
biondo, ag sarışın.
birbante, m dolandırıcı.
birra, f bira.
birreria, f bira satılan ve içilen yer, biracı.
bis, av iki kez (tiyatroda vb).
biscotto, m bisküvi.
bisnonna, f büyük büyükanne.
bisnonno, m büyük büyükbaba.
bisognare, i gerekmek.
bisogno, m gereksinim.
bistecca, f biftek.
bisturi, m bisturi.
bitorzolo, m sivilce.
bizzarro, ag özgün, orijinal; acayip.
bizzoso, ag çabuk kızan; söz dinlemez.
bloccare, t yolu kesmek; ablukaya almak.
bloccato, ag engellenmiş; kesilmiş (yol).
blu, ag mavi.
bocca, f ağız.
boccale, m maşrapa; kavanoz.
boccata, f lokma.
bocchino, m ağızlık.
bocciolo, m gonca.
boccone, m lokma.
boia, m cellat.
bolla, f hava kabarcığı.
bollare, t mühürlemek.
bollato, ag mühürlenmiş.
bollente, ag kaynayan; sıcak.
bolletta, f hesap.
bollettino, m bülten.
bollire, ti kaynamak; kaynatmak (isc+-).
bollo, m mühür; damga.
bomba, f bomba.
bombardamento, m bombardıman.
bombardare, t bombalamak.
bonaccia, f sakin hava.
bonarietà, f içtenlik.
bonifica, f toprağın iyileştirilmesi.
bonificare, t tarıma elverişli duruma getirmek.
bonificazione, f toprağın iyileştirilmesi.
bontà, f iyilik, naziklik.
borbottare, ti fısıldamak; bir dili kötü konuşmak.
bordo, m (gemide) borda; kenar.
borgata, f küçük kasaba.
borghese, ag kentsoylu, burjuva.
borghesia, f kentsoyluluk, burjuvazi.
borgo, m küçük kasaba; köy.
boria, f kibir, kurum; gösteriş.
borioso, ag kibirli; gösterişli.
borraccia, f küçük şişe.
borsa, f çanta.
borsaiolo, m yankesici.
boschetto, m koru.
bosco, m orman.
botanica, f bitkibilim, botanik.
botta, f kara kurbağası; vuruş.
bottega, f dükkan.
bottiglia, f şişe.
bottino, m yağma.
bottone, m düğme.
bozza, f kabartı; taslak.
bozzetto, m taslak; model.
braccio, m kol.
bracco, m av köpeği.
brama, f istek, özlemini çekme.
bramare, t göz dikmek.
bramire, i (hayvan) ses çıkarmak.
bramosia, f özlem, isteklilik.
bramoso, ag özlem çeken, istekli.
branca, f pençe.
brancolare, i el yardımıyla aramak.
branda, f branda.
brandello, m paçavra.
brano, m parça; okuma parçası.
Brasile, m Brezilya.
brasiliano, ag Brezilyalı.
bravo, ag becerikli.
bravura, f ustalık.
breve, ag kısa.
brevettare, t patentini almak.
brevità, f kısalık.
brezza, f esinti, hafif rüzgar.
bricco, m çaydanlık.
bricconata, f dolandırıcılık.
briccone, m dolandırıcı.
briciola, f kırıntı.
brigante, m eşkıya.
briglia, f dizgin, yular.
brillante, ag parlak.
brillare, t parlamak.
brillo, ag içkili, çakırkeyif.
brina, f kırağı.
brindare, i sağlığa ya da şerefe içmek.
brio, m canlılık, neşe.
Britannia, f Britanya.
britannico, ag Britanyalı; Britanya'ya ait.
brivido, m titreme, ürperti.
brocca, f testi, sürahi.
brodo, m etsuyu; etsuyuna çorba.
bronchite, f bronşit.
broncio, m somurtma.
brontolare, ti mırıldanmak.
bronzo, m tunç, bronz.
bruciare, ti yakmak; yanmak.
bruciarsi, r kendini yakmak.
bruciaticcio, m yanış; yanık nesne; yanık kokusu.
bruco, m tırtıl.
brullo, ag çıplak.
bruno, ag esmer, karayağız.
brusco, ag ekşi; kaba, nezaketsiz.
Bruxel, f Brüksel.
brutale, ag hayvansı, canavar gibi.
bruttezza, f çirkinlik.
brutto, ag çirkin.
buca, f delik; in, mağara.
buccia, f kabuk.
buco, m delik; küçük oda.
buddismo, m budizm.
buddista, ag budist.
budello, m bağırsak (pl. budelle f).
budino, m puding.
bue, m öküz.
bufera, f tipi, bora.
buffo, ag soytarı; komedyen.
buffone, m soytarı.
bugia, f yalan.
bugiardo, ag yalancı.
buio, ag karanlık.
bulbo, m çiçek soğanı.
buono, ag iyi.
buonsenso, m sağduyu, aklıselim.
burattino, m kukla; aptal kişi.
burbero, ag kaba, hırçın.
burla, f şaka.
burlare, t şaka yapmak; dalga geçmek.
burlarsi, r dalga geçmek.
burocrazia, f bürokrasi.
burro, m katı yağ.
bussa, f vuruş, vurma, darbe.
bussare, ti kapıyı vurmak; dövmek.
bussola, f pusula.
busta, f zarf.
busto, m büst; göğüs.
buttare, t fırlatmak; kusmak.
cacciare, ti avlamak; kovalamak.
cacio, m peynir.
cadavere, m ceset.
cadere, i düşmek.
caffè, m kahve.
cagione, f neden.
cagna, f (dişi) köpek.
Cairo, m Kahire.
calare, ti azaltmak; azalmak.
calcio, m tekme; ayaktopu, futbol.
calcolare, t hesaplamak.
caldo, ag sıcak.
calmare, t susturmak; sakinleştirmek.
calore, m ısı; şiddet.
calpestare, t çiğnemek, ezmek.
calunnia, f iftira.
calunniare, t iftira etmek.
calvo, ag kel.
calza, f çorap.
calzare, ti giymek; giyinmek.
cambiare, ti değışmek; değiştirmek.
cambio, m değişim, değişme, değiştirme.
camera, f oda.
camicia, f gömlek.
camino, m ocak; şömine.
cammello, m deve.
camminare, i yürümek.
campanello, m zil, çan.
campare, ti yaşamak.
campione, m örneklem; şampiyon.
campo, m alan, tarla.
camuffare, t gizlemek.
camuffarsi, r gizlenmek.
Canada, m Kanada.
canadese, ag Kanadalı.
cancellare, t iptal etmek; silmek.
cane, m köpek.
cantare, ti ötmek, türkü-şarkı söylemek.
cantina, f kiler; şarap mahzeni.
capace, ag yetkili; gücü yeter.
capello, m saç.
capire, ti anlamak (isc+).
capitale, f başkent.
capitale, m anapara.
capitano, m kaptan.
capitare, ti varmak; olmak, başa gelmek.
capitolare, i teslim olmak.
capitolo, m kitapta bölüm.
capo, m baş.
cappello, m şapka.
cappotto, m palto.
capra, f keçi.
caratteristica, f özellik, karakteristik.
caratteristico, ag tipik.
carcerare, t hapsetmek.
caricare, t yüklemek.
carne, f et.
caro, ag sevgili; pahalı.
carota, f havuç.
carriera, f kariyer.
carta, f kağıt.
cartello, m tabela.
cartolina, f posta kartı.
casa, f ev.
casco, m başlık, kask.
caso, m olay, raslantı (per caso: raslantıyla).
caspita, in vay be.
cassa, f kutu.
catena, f zincir; sıradağ.
cattivo, ag kötü.
catturare, t yakalamak, tutuklamak.
catturare, t yakalamak; tutuklamak.
causa, f neden.
causare, t neden olmak.
cavaliere, m süvari.
cavallo, m at.
cavare, t çıkarmak; kazmak.
caviglia, f ayak bileği.
cavo, m kablo.
ceco, ag Çek.
Cecoslovacchia, f Çekoslovakya.
cecoslovacco, ag Çekoslovak.
cedere, ti ürün vermek; teslim olmak; teslim etmek.
celare, t saklamak.
celebrare, t kutlamak.
cellula elettrica, f fotosel.
cena, f akşam yemeği.
cenare, i akşam yemeği yemek.
cenere, f kül.
censurare, t eleştirmek.
centimetro, m santimetre.
cento, ag yüz.
centrale, m merkez.
centralino, m telefon santralı.
centro, m orta, merkez.
ceramico, m seramik.
cercare di, t -meye çalışmak.
cercare, t aramak.
cerino, m kibrit.
cernere, t seçmek.
certezza, f kesinlik.
certo, ag kesin, bazı.
cervello, m beyin.
cessare, ti kesmek.
cesso, m tuvalet.
ceto, m sınıf.
che, pr ne, hangi, ki, -en, -diğim.
chi, pr kim.
chiacchierare, i dedikodu yapmak, çene çalmak.
chiamare, t çağırmak.
chiamarsi, r adi birşey olmak.
chiarire, t açıklamak.
chiaro, ag açık.
chiave, f açkı, anahtar.
chiedere, t sormak.
chiesa, f kilise.
chilo, m kilo.
chilometro, m kilometre.
chinare, t eğmek.
chissà, in kimbilir.
chiudere, t kapamak, kapatmak.
chiunque, pn kim olursa olsun, herkim.
ciao, in merhaba, selam.
ciascuno, pn herbir, herbiri.
cibo, m yiyecek.
cieco, ag kör.
ciglio, m kirpik; kıyı, kenar.
cigolare, i gıcırdamak.
cilindro, m silindir.
cima, f doruk.
cimentare, t denemek.
Cina, f Çin.
cinema, m sinema.
cinese, ag Çinli.
cingere, t kuşatmak.
cinghiale, m yaban domuzu.
cinquanta, ag elli.
cinque, ag beş.
ciò, pr bu, bu şey.
cioè, av bu demektir ki, yani.
circa, av aşağı yukarı.
circolare, i dönmek; dolaşımda bulunmak.
circolazione, f dolaşım; trafik (circolazione monetaria: para birimi).
circolo, m daire.
circondare, t kuşatmak, kapatmak, çevirmek.
circondario, m ilçe.
circonferenza, f çevre.
circuito, m devre.
cisterna, f sarnıç.
citare, t atıfta bulunmak.
cittadina, f yurttaş.
cittadino, m yurttaş.
città, f kent.
civiltà, f uygarlık.
civettare, t flört etmek, çıkmak.
classe, f sınıf.
classico, ag klasik.
cliente m, f alıcı, müşteri.
coabitare, t birlikte yaşamak.
cocuzzolo, m tortu.
coda, f kuyruk.
codesto, pr şu, o.
codice, m yasa.
cogliere, t birleştirmek, biraraya getirmek.
cognata, f baldız, görümce, elti vb.
cognato, m enişte, kayın, bacanak.
cognome, m soyadı.
coincidente, ag rastlantısal.
coincidenza, f rastlantı.
coincidere, t rastlamak, çakışmak.
coinvolgere, t işe karıştırmak.
colare, t süzmek.
colazione, f kahvaltı.
colei, pr -en (bayan).
collare, m yaka.
collaudare, t denemek.
collaudatore, m deneme pilotu.
collaudamento, f deneme.
collega, m iş arkadaşı.
collega, f meslektaş, iş arkadaşı.
collegamento, m bağ, ilişki.
collegare, t ilişkilendirmek.
collina, f tepe.
collo, m boyun.
collocare, t yerleştirmek, koymak; işe yerleştimek.
collocarsi, r bir iş bulmak, işe yerleşmek.
collocazione, f düzen, düzenleme.
colloquio, m konuşma, röportaj.
colmare, t tümüyle doldurmak.
colonia, f sömürge.
colonna, f sütun.
colore, m renk.
coloro, pr -enler.
colossale, ag muhteşem; devasa.
colpire, t vurmak (isc+).
coltello, m bıçak.
coltivare, t toprağı sürmek.
coltivatore, m çiftçi.
coltivazione, f tarım.
colui, pr -en (eril).
comandante, m komutan.
comandare, t emretmek.
combattente, m savaşçı.
combattere, ti savaşmak.
combinare, t düzenlemek; birleştirmek.
combinarsi, r anlaşmak; birleştirmek.
combinazione, f birleşme; anlaşma.
come, av nasıl; gibi; olarak.
comico, ag gülünç.
cominciare, ti başlamak.
commentare, t yorum yapmak.
commentario, m yorum.
commentatore, m yorumcu.
commentatrice, f yorumcu.
commercio, m alışveriş, satı.
commettere, ti ifa etmek; birleştirmek.
commissione, f kurul, komisyon.
commutare, t değiştirmek, tersine çevirmek.
comodo, ag rahat.
comparazione, f karşılaştırma.
comparire, t görünmek.
compartire, t dağıtmak (isc+-)
compensare, t düzeltmek.
compensazione, f düzeltme; onarma.
comperare, t satın almak.
compiere, t bitirmek; başarmak.
compilare, t derlemek.
compilatore, m derleyici.
compilatrice, f derleyici.
compilazione, f derleme.
compire, t bitirmek (isc+-).
compito, m ödev.
compleanno, m doğumgünü.
complementare, ag tamamlayıcı.
complemento, m tamamlayıcı.
completare, t bitirmek, tamamlamak.
completo, ag tam.
complicare, t karmaşıklaştırmak.
complicarsi, r karmaşıklaşmak.
complimento, m övgü, iltifat.
comportare, t gerektirmek.
comportare, t hoşgörmek; izin vermek.
comportarsi, r davranmak.
comprare, t satın almak.
comprendere, t anlamak, kavramak.
comprimere, t sıkıştırmak.
compromettere, t tehlikeye atmak.
compromettersi, r kendini tehlikeye atmak.
comprovare, t kanıtlamak.
computare, t hesaplamak.
computazione, f hesap.
comune, m belediye; bucak.
comune, ag ortak.
comunicare, ti haberleşmek; ilişki kurmak.
comunicato, m bülten.
con, pr ile.
concatenare, t birleştirmek.
concedere, t doğruluğunu kabul etmek; itiraf etmek.
concepire, t tasarlamak.
concernere, t ilgilendirmek, ilişkisi olmak.
concerto, m dinleti, konser.
concetto, m kavram.
conciare, t deri sepilemek.
conciliare, t gönlünü almak.
concludere, ti sonuç çıkarmak.
concordanza, f anlaşma.
concordare, ti barıştırmak; barışmak, anlaşmak.
concordarsi, r anlaşma.
concorrere, t anlaşmak.
concretare, t somutlaştırmak.
concreto, ag somut; beton.
condanna, f kınama.
condannare, t kınamak.
condensare, t yoğunlaştırmak; kısaltmak.
condensatore, m kondansatör.
condensazione, f yoğunlaştırma; yoğunlaşma.
condizione, f koşul.
condonare, t bağışlamak.
conferenza, f konferans.
conferire, ti vermek; danışmak.
conferma, f doğrulama.
confermare, t doğrulamak, onaylamak.
confermazione, f doğrulama.
confessare, t itiraf etmek.
conficcare, t çivilemek.
confidare, t güvenmek.
confidenza, f güven.
confinare, t hapsetmek; sınırlamak.
confine, m sınır.
confiscare, t el koymak.
confluire, t birlikte akıtmak, birleştirmek.
confondere, t şaşırtmak.
confortare, t avutmak, teselli etmek.
confrontare, ti karşılaştırmak; anlaşmak.
confronto, m karşılaştırma.
confutazione, f tekzip, çürütme (iddia, düşünce).
congedare, t işten çıkarmak.
congedarsi, r işten çıkmak.
congelare, t dondurmak.
congiunzione, f birleştirme; bağlaç.
congiura, f suikast.
congiurare, i gizli plan yapmak.
conglobare, t küreleştirmek; özetlemek.
congresso, m toplantı.
coniare, t para basmak.
coniglio, m tavşan.
coniugare, t çekmek (dilbilgisi).
coniugarsi, r çekmek (dilbilgisi).
connettere, t birleştirmek.
conoscere, t tanımak, bilmek.
conquista, f fetih.
consacrare, t kutsamak; adamak.
consegnare, t teslim etmek, vermek.
conseguenza, f sonuç.
conseguire, t elde etmek (isc-).
consentire, ti razı olmak; izin vermek (isc-).
conservare, t korumak.
considerare, ti düşünmek.
consigliare, t önermek.
consolare, ag konsolosla ilgili.
consolare, t avutmak, neşelendirmek.
consolarsi, r avunmak, neşelenmek.
console, m konsolos.
consultare, t danışmak.
consumare, t harcamak.
contadino, m köylü.
contatore, m sayacı.
contenente, ag taşıyıcı.
contenere, t içermek.
contentare, t tatmin etmek.
contentarsi, r tatmin olmak.
contento, ag memnun.
contenuto, m içerik;
contenuto, ag içerilen.
contestare, t yarışmak; tartışmak.
continente, m anakara, kıta.
continuare, ti sürmek; sürdürmek.
conto, m sayı, hesap (tener conto di: -yi hesaba katmak).
contornare, t çevresini sarmak; düzeltmek.
contraddistinguere, t işaretlemek.
contro (a, di), pr (-ye) karşı.
connettere, t birleştirmek.
controllo, m yoklama, denetleme.
convenzione, f kabullenme.
conversare, t konuşmak.
convertire, t çevirmek (isc+-).
convincere, t ikna etmek.
convocare, t toplantıya çağırmak.
cooperare, i birlikte çalışmak.
coordinare, t eşgüdüm sağlamak.
copia, f örnek, kopya.
copiare, t kopyalamak; taklit etmek.
coppia, f çift, ikili.
coprire, t örtmek, kapamak.
coraggio, m yüreklilik, cesaret.
coraggioso, ag yürekli, cesur.
corazzare, t çelik ile kaplamak.
corda, f ip.
Corea, f Kore.
corno, m boynuz.
cornuto, ag boynuzlu.
coro, m topluluk, koro.
coronare, t tamamlamak.
corpo, m gövde, beden, vücut; takım; birlik.
correggere, t düzeltmek.
corrente, f akım (corrente alternata: dalgalı akım, corrente continua: doğru akım).
correre, i koşmak.
corrispondere, ti karşılık gelmek.
corrodere, ti aşındırmak; aşınmak.
corrompere, t bozmak.
corte, f avlu.
cortesia, f kibarlık.
corto, ag kısa.
corvina, m kuzgun.
corvina, ag kapkara, kuzguni.
cosa, f nesne, şey, ne, eşya.
coscia, f uyluk.
cospargere, t dağıtmak, saçmak.
cospirare, t fesat çıkarmak.
costare, i malolmak.
costiera, f kıyı.
costituire, t oluşmak.
costruire, t kurmak, yapmak (isc+).
così, av böyle, öyle, şöyle.
così così, av şöyle böyle.
covare, t kuluçkaya yatmak.
cozzare, ti tos vurmak, çarpmak.
cranio, m kafatası.
cratere, m krater.
creare, t yaratmak.
credere, ti inanmak.
credere di, ti -eceğini sanmak.
cremare, t (ölü) yakmak.
crepare, i çatlamak.
crepitare, i çatırdamak.
crescere, i artmak, çoğalmak.
crivellare, t gözden geçirmek.
crollo, m yıkılma, yıkılış.
cronaca, f haber.
crudo, ag çiğ, pişmemiş.
cucina, f mutfak.
cucire, t dikmek (isc-).
cugina, f amca, dayı, hala, teyze kızı.
cugino, m amca, dayı, hala, teyze oğlu.
cui, pr ki.
cullare, ti sallamak; sallanmak.
culminare, i en son noktaya ulaşmak.
cuocere, t pişirmek.
cuore, m gönül, yürek.
cura, f dikkat.
curare, t dikkat etmek.
curdo, ag Kürt; Kürtçe.
curiosare, t merak etmek.
curvare, t bükmek.
custodire, t saklamak.
da, pr -den, -ce, -ecek, -lik vb.
daltonico, ag renk körü.
daltonismo, m renk körlüğü.
d'altronde, av öte yandan.
dama, f bayan; dam; dansta eş.
Damasco m, f Şam.
damigiana, f damacana.
danese, ag Danimarkalı; Danca.
Danimarca, f Danimarka.
dannare, t lanetlemek; kınamak.
dannazione, f lanetleme.
danneggiamento, m zarar verme; zarar görme; zarar; yaralanma.
danneggiare, t zarar vermek; yaralamak.
danno, m zarar.
dannosamente, av zararlı olarak, zarar vererek.
dannoso, ag zararlı.
danza, f dans; dans müziği.
danzare, ti dans etmek.
danzatore, m dansçı.
danzatrice, f dansçı.
dappertutto, av her yerde.
dapprima, av önce, ilkönce.
dare, ti vermek.
data, f (mektup vb için) tarih.
datare, t tarih atmak.
dato, m veri.
davanti (a, di), pr (-nin) önünde, önde, ilerde.
davvero, av gerçekten.
dazio, m görev; ödev.
debito, m borç.
debitore, m borçlu.
debitrice, f borçlu.
debole, ag güçsüz, zayıf.
debolezza, f zayıflık.
decade, f on yıl; on gün.
decadente, ag gerileyen, çöken; eriyen.
decadenza, f gerileme, çöküş, erime.
decapitare, t kafasını uçurmak.
decennale, ag onuncu yıl.
decennio, m on yıllık zaman dilimi.
decente, ag uygun; makul.
decidere, t karar vermek.
decidersi, r karar vermek.
decifrare, t şifresini çözmek; açıklamak.
decifrazione, f şifre çözme.
decimale, ag onluk.
decimetro, m desimetre.
decimo, ag onuncu; onda bir.
decisamente, av kesin olarak.
decisione, f karar.
decisivo, ag son, kesin.
declinare, ti çökertmek, batırmak; çökmek, batmak.
declivio, m eğim.
decollare, ti kafasını uçurmak; (uçak) kalkmak.
decolorare, t soldurmak.
decorativo, ag dekoratif.
decoro, m edep.
decorrere, i geçmek; zamanı gelmek; zamanı bitmek.
decorso, m gelişme.
decremento, m azalma.
decrepito, ag çok yaşlı; bitmiş, tükenmiş.
decrescente, ag azalan, tükenen.
decrescere, i azalmak, tükenmek.
decretare, t buyurmak, emir vermek.
dedicare, t adamak.
dedicazione, f adama.
dedizione, f feragat.
deduzione, f çıkarım; sonuç.
deferire, t teslim etmek.
deficiente, ag aptal; geri zekalı; eksik, yetersiz.
deficienza, f yetersizlik.
definibile, ag tanımlanabilir.
definire, t tanımlamak; açıklamak.
definitivo, ag kesin.
definizione, f tanım, tanımlama.
deflagrazione, f patlama.
defluire, i akmak.
deformare, t biçimini bozmak.
defraudare, t yoksun bırakmak; dolandırmak.
degenerare, i bozulmak, kötüleşmek.
degenerazione, f bozulma.
degenere, ag bozuk, bozulmuş.
degnare, i tenezzül etmek; yakışmak.
degno (di), ag yaraşır, yakışır.
degradare, t rübesini indirmek; alçalmak.
delatore, m casus.
delegare, t temsilci seçmek; atamak.
delfino, m yunus.
deliberare, ti karar vermek; atamak.
delicato, ag narin; zarif, nazik.
delimitare, t sınırlamak; tanımlamak.
delirare, i saçmalamak.
delitto, m suç; günah.
delizia, f zevk.
deliziare, t zevk almak; nefis hale getirmek.
delizioso, ag nefis; hoş.
deludente, ag aldatıcı.
deludere, t aldatmak.
delusione, f aldanma; aldatma; düş.
deluso, ag aldatılmış; boşa çıkarılmış.
demagogia, f demagoji.
demagogo, m demagog.
demanio, m hazine arazisi.
demente, ag çılgın.
demenza, f delilik, çılgınlık.
demerito, m kusur, hata.
democraticamente, av demokratik olarak.
democratico, ag demokratik.
democrazia, f demokrasi.
demografia, m nüfusbilim.
demolire, t yok etmek (isc+).
demonico, ag şeytani, şeytanla ilgili.
demonio, m şeytan.
denaro, m para.
denigrare, t birinin aleyhinde konuşmak.
denominare, t adlandırmak.
denominatore, m adlandıran; payda.
densità, f yoğunluk, koyuluk.
denso, ag yoğun, koyu.
dente, m diş.
dentiera, f takma diş.
dentista, m diş hekimi.
dentro, pr içinde.
denudare, t soymak.
denunciare, t ele vermek, ihbar etmek.
denunziare, t ele vermek, ihbar etmek.
denunziatore, m müfettiş.
denunziatrice, f müfettiş.
denutrito, ag iyi beslenmemiş.
deodorante, m deodorant.
deperire, i sararıp solmak (isc+).
deplorare, t acıma, üzülmek, esef duymak; yanmak.
deporre, t yere bırakmak; görevine son vermek ; ifade vermek.
depositare, t depozit vermek.
deposito, m depozit; tortu.
deprecare, t karşı çıkmak, uygun bulmamak.
depressivo, ag iç karartıcı.
depresso, ag canı sıkkın.
deprezzare, t değerini düşürmek.
deprimente, ag iç karartıcı, sıkıcı.
deprimere, t basmak, bastırmak; alçaltmak.
depurare, t temizlemek,arıtmak.
deputare, t elçi olarak göndermek.
deputato, m milletvekili; elçi.
deragliare, i raydan çıkmak (tren için).
deridere, t şaka yapmak.
derisione, f şaka.
derivare, ti türemek; suyun yatağını değiştirmek.
deroga, m yasaya ya da yasağa uymama.
derubare, t çalmak.
descritto, ag tanımlanmış.
descrittore, m tanımlayan.
descrivere, t tanımlamak.
descrizione, f tanım.
deserto, m çöl.
desiderare, t istemek, arzu etmek.
desiderio, m istek.
desideroso, ag istekli.
designare, t belirlemek; atamak.
desinare, i öğle yemeği yemek.
desinenza, f ek, takı.
desistere, i vazgeçmek, bırakmak.
destare, t uyandırmak, harekete geçirmek.
destinare, t belirlemek, tayin etmek.
destinazione, f gidilecek yer; amaç.
destino, m alınyazısı.
destra, f sağ.
desumere, t akıl yürütmek, çıkarmak.
determinare, t belirlemek.
determinato, ag belirlenmiş.
detenere, t elinde bulundurmak; hapiste tutmak.
detenuto, ag tutuklu.
detergente, m temizleyici, deterjan.
detergere, t temizlemek.
determinare, t belirlemek.
determinazione, f belirleme.
deterso, ag temiz, temizlenmiş.
detestare, t tiksinmek.
detrazione, f çıkarma, düşürme.
dettagliatamente, av ayrıntılı olarak.
dettaglio, m ayrıntı.
dettare, t dikte ettirmek.
deturpare, t biçimini bozmak.
devozione, f sofuluk.
di, pr -nin, -den, -lik.
diabete, m diyabet,şeker hastalığı.
diabolico, ag şeytani.
diagnosi, f tanı, teşhis.
diagnostica, f tanı yöntemi.
diagonale, ag köşegensel, diyagonal.
dialetto, m lehçe.
dialogare, i söyleşmek, konuşmak.
dialogo, m diyalog.
diamante, m elmas.
diametro, m çap.
diario, ag günlük.
diario, m günlük.
diavolo, m şeytan.
dibattito, m tartışma; görüşme.
dicembre, m aralık.
dichiarare, t açıklamak, beyan etmek.
dichiarazione, m açıklama, beyanat.
diciannove, ag on dokuz.
diciassette, ag on yedi.
diciotto, ag on sekiz.
dicitura, f okuyuş, anlatış.
dicotomia, f ikiye bölme.
didattico, ag öğretici.
dieci, ag on.
dietro (a, di), pr (-nin) ardında, arkasında, gerisinde, geride vb.
difatti, av aslında.
difendere, t savunmak.
difensivo, ag savunmayla ilgili, korumayla ilgili.
difensore, ag savunucu, savunan.
difesa, f savunma, korunma.
difettare, i eksik olmak.
diffamare, t hakaret etmek, haysiyetiyle oynamak.
differente, ag değişik, farklı.
differenza, f fark, değişiklik.
differire, ti ertelemek; farklı olmak (isc+).
difficile, ag güç, zor.
difficoltà, f zorluk.
diffidare, ti güvenmemek.
diffidente, ag güvensiz.
diffidenza, f güvensizlik.
diffondere, t dökmek, yaymak.
diffusione, f yayılma, difüzyon.
diffusore, m radyo yayını yapan.
diga, f baraj.
digeribile, ag sindirilebilir, hazmedilebilir.
digestione, f sindirme, hazım.
digitare, t müzik aleti çalmak için parmaklarını kullanmak.
digiunare, i aç kalmak; oruç tutmak.
dignità, f ağırbaşlılık.
dignitoso, ag ağırbaşlı.
digradare, t azaltmak.
digrignare, t sinirle dişlerini göstermek.
dilaniare, t yırtmak.
dilapidare, t savurganca kullanmak.
dilatare, t genleştirmek.
dilazionare, t ertelemek.
dilazione, f erteleme.
dileggiare, t alay etmek.
dileggio, m alay.
dileguare, ti dağıtmak; dağılmak.
dilettante, ag özenici, hevesli.
dilettare, t hoşuna gitmek.
diligente, ag çalışkan.
diligenza, f çalışkanlık.
diluire, t sıvı içinde eritmek, çözündürmek (isc+).
diluvio, m sağanak.
dimagrare, t zayıflamak.
dimagrire (isc+), t zayıflamak.
dimenare, t sağa sola sallamak.
dimensione, f boyut.
dimenticare, t unutmak.
dimentico, ag unutkan.
dimesso, ag emekli; mütevazi.
dimezzare, t ikiye bölmek.
diminuire, t azalmak (isc+).
dimissione, f emeklilik.
dimostrare, t göstermek.
dinamicamente, ag dinamik olarak.
dinamico, ag dinamik.
dinamite, f dinamit.
dinamo, f dinamo (pl. dinamo).
dinaro, m Yugoslav dinarı.
dinastia, f hanedan.
Dio, m Tanrı.
dipanare, t düzeltmek, düzene koymak; yumak yapmak.
dipartimento, m bölüm.
dipendente, ag bağlı; bağımlı.
dipendenza, f bağlılık; bağımlılık.
dipendere (da), i (-ye) bağlı olmak.
dipingere, t boyamak, resim yapmak.
dipinto, m resim.
diploma, m diploma (pl. diplomi).
diplomatico, ag diplomatik.
diplomazia, f diplomasi.
diradare, t azaltmak; bir şeyi nadiren yapmak.
diramare, t budamak.
dire, t demek, söylemek.
direttamente, av doğrudan.
direttivo, ag yöneten.
direttore, m yönetici.
direttrice, f yönetici.
direzione, f yön, doğrultu.
dirigere, t yönetmek; yöneltmek.
dirittura, f doğruluk, dürüstlük.
dirizzare, t yöneltmek.
dirozzare, t yontmak; eğitmek.
dirupare, ti aşağı atmak; çökmek.
disaccordo, m anlaşmazlık.
disadatto, ag uygun olmayan.
disadorno, ag süssüz, çıplak.
disapprovare, t onaylamamak.
disappunto, m onaylamama.
disarmare, t silahsızlandırmak.
disastro, m felaket.
disastroso, ag felaketli.
disavanzo, m eksiklik.
discapito, m zarar, ziyan.
discendere, i inmek.
discernere, t ayırmak.
dischetto, m küçük disk, disket.
disciplina, f sıkıdüzen, disiplin.
disco, m disk.
discolpare, t temize çıkarmak, suçsuzluğunu kanıtlamak.
discorrere, i konuşmak.
discorso, m söylev.
discostare, t ayırmak.
discredito, m güven kaybı.
discreto, ag oldukça iyi.
discrezione, f şahsi karar verebilme yetkisi.
discusso, ag tartışılmış.
discutere, t tartışmak, görüşmek.
disdegnare, t küçük görme, hor görme.
disdegnoso, ag kibirli, tepeden bakan.
disegnare, t tasarlamak.
disegno, m taslak; tasarı.
diseguaglianza, f eşitsizlik.
disertare, t terk etmek; askerden kaçmak.
disertore, m kaçak.
diserzione, f firar, kaçma.
disfatto, ag harap; erimiş.
disfida, f meydan okuma, karşı koyma.
disgelare, ti (buz) eritmek; erimek (buz).
disgelo, m erime.
disgiunto, ag ayrılmış.
disgrazia, f kötü şans.
disgregare, t ayırmak.
disgustare, t hoşlanmamak, tiksinmek.
disgustoso, ag tilsinç, iğrenç.
disimparare, t unutmak.
disinvolto, ag serbest, özgür.
dislocare, t yerinden çıkarmak.
disonesto, ag namussuz, şerefsiz; utanmaz.
disonorare, t namusuna leke sürmek.
disordinato, ag karışık, dağınık, düzensiz.
dispaccio, m telgraf.
dispari, ag tek (sayı).
disparità, f eşitsizlik.
dispensare, t dağıtmak.
dispiacere, i üzülmek, üzgün olmak.
disponibile, ag elde edilebilir.
disposizione, f düzen.
dispotico, ag despot, zorba.
disputare, ti düşüncesini savunmak.
dissanguare, t kanamak; güçten düşürmek.
dissenso, m anlaşmak.
dissestare, t dengesini bozmak.
dissidio, m anlaşmazlık.
dissimile, ag farklı, değişik.
dissipare, t savurmak, israf etmek.
dissodare, t toprağı sürmek.
dissoluzione, f çözülme.
dissolvere, t çözmek, parçalarına ayırmak.
dissuadere, t caydırmak.
distaccare, t ayırmak.
distanza, f uzaklık.
distare da, i -den uzakta olmak.
distendere, t yaymak.
distendersi, r genişlemek.
distillare, t damıtmak.
distillazione, f damıtma.
distinguere, t ayırdetmek.
distinguibile, ag ayırtedilebilir.
distinzione, f farklılık.
distretto, m ilçe, bölge.
distribuire, t dağıtmak.
distribuzione, f dağılım.
distruggere, t yıkmak,yerle bir etmek, tahrip etmek.
distruttivo, ag yerle bir eden, mahveden.
distruzione, f yıkma, yerle bir etme.
disturbare, t rahatsız etmek.
disturbo, m rahatsızlık; parazit (radyoda vb).
disuguale, ag değişik, farklı.
disumano, ag medeniyetsiz, kaba.
disuso, f kullanılmama, kullanılmaz olmak.
dito, m parmak (dito medio: orta parmak, dito anulare: yüzük parmağı).
ditta, f ortaklık, şirket, firma.
dittatore, m diktatör.
dittatura, f diktatörlük.
divagare, i başıboş dolaşmak.
divampare, i alev alev yanmak.
diventare, t olmak.
divergere, i birbirinden uzaklaşmak.
divergenza, f ayrılık, uzaklık.
diverso, ag değişik, ayrı.
divertente, ag eğlenceli.
divertire, t eğlendirmek (isc+-).
divertirsi, r eğlenmek (isc+-).
dividere, t bölmek.
divinità, f ilahiyat.
divino, ag ilahi.
divisione, f bölünme, bölüm.
diviso, ag bölünmüş.
divo, ag tanrısal.
divo, m ünlü kişi.
divorare, t yutmak; yok etmek.
divorziare, i boşanmak.
divorzio, m boşanma.
divulgare, t açıklamak, ifşa etmek.
dizionario, m sözlük.
dizione, f söyleyiş, telaffuz.
doccia, f duş.
docente, m öğretmen; doçent.
docile, ag uysal.
documento, m belge.
dodicesimo, ag on ikinci.
dodici, ag on iki.
dogana, f gümrük.
doglianza, f matem; ağıt (con doglianza: başınız sağolsun).
dogma, m dogma.
dolce, ag tatlı.
dolcezza, f tatlılık.
dolciume, m şekerleme.
dolente, ag acı çeken; inleyen.
dolere, i acımak, ağrımak.
dollaro, m dolar.
dolore, m acı, ağrı.
doloroso, ag acı çeken, acılı.
doloso, ag kasıtlı.
domanda, f soru, istek.
domandare (di), t -meyi istemek;sormak, istemek.
domani, av yarın.
domare, t evcilleştirmek.
domenica, f pazar (günü).
domestico, ag evcil.
dominare, t baskın olmak, yönetmek.
domo, ag evcilleştirilmiş.
donare, t bağışlamak.
donatore, m bağışlayan.
donazione, f bağış.
dondolare, ti sallmak; sallanmak.
donna, f kadın.
dopo, av sonra.
doppiare, t çiftlemek; filme seslendirme yapmak.
doppio, ag çift, iki kat.
dorato, t yaldızlamak.
dormente, ag uyuyan.
dormiente, ag uyuyan.
dormire, i uyumak (isc-).
dormitorio, m yurt; koğuş.
dorso, m sırt.
dosso, m sırt.
dotare, t vermek.
dottore, m doktor.
dottrina, m öğreti, doktrin.
dove, m yer.
dovere, ti -meli, -mek zorunda olmak.
dovizia, f bolluk.
dozzina, ag düzine, oniki.
drago, m ejderha.
dramma, f drahmi.
dramma, m dram.
drammatico, ag dramatik.
dritto, ag doğruca, dosdoğru.
drizzare, t yükselmek, dikilmek.
droga, f ilaç; baharat.
drogheria, f bakkal dükkanı; baharat dükkanı.
droghiere, m bakkal.
dubbio, m kuşku, şüphe.
dubbioso, ag kuşkulu.
dubitare, t kuşkulanmak.
due, ag iki.
duetto, m ikili.
dunque, av demek ki, öyleyse.
duplicare, t kopyasını çıkarmak.
duplicazione, f kopyasını çıkarma.
durante, av sırasında, süresince, boyunca.
durare, t sürmek.
durevole, ag dayanıklı.
duro, ag sert.
e, co ve.
ebano, m abanoz, abanoz ağacı.
ebbrezza, f esriklik, sarhoşluk.
ebete, ag aptal, ahmak; zayıf bellekli.
ebraico, ag İbrani; İbranice.
ebreo, ag yahudi ,İbrani; İbranice.
ebbrezza, f esriklik, sarhoşluk.
eccedere, t asmak.
eccellente, ag mükemmel, çok iyi.
eccentrica, f (geometri) dışmerkez.
eccentrico, ag acayip, zıpır.
eccessivamente, av aşırı derecede.
eccessivo, ag aşırı.
eccesso, m aşırılık; fazla, fazlalık.
eccetera, m ve bunun gibi, vesaire.
eccetto, co -den başka; fakat, ancak.
eccezione, f istisna.
eccitare, t uyarmak.
ecco, in işte.
eclissare, t ( güneş, ay) tutulmak.
economia, f ekonomi.
economico, ag ekonomik.
economista, m ekonomist.
economizzare, t tasarruf yapmak.
ed, co ve.
edera, f sarmaşık.
edicola, f gazete bayii.
edificare, t inşa etmek.
edificio, m yapı, bina.
editore, m düzeltmen, editör.
editoria, f basımevi.
editrice, f düzeltmen, editör.
edizione, f bası, baskı.
edotto, ag bilgilendirilmiş.
educare, t eğitmek.
effettivamente, av etkili bir biçimde.
effettivo, ag etkili.
effetto, m etki.
effettuabile, ag uygulanabilir.
effettuale, ag gerçek.
effettuare, t gerçekleştirmek.
efficacemente, av etkili olarak; yararlı olarak.
efficiente, ag etkili.
efficientemente, av etkili olarak, etkilice.
efficienza, f etki.
effusione, f dökme, dökülme; yayma; duygularını ortaya koymak.
Egitto, m Mısır.
egiziano, ag Mısırlı.
egli, pr o (erkek, kişi).
egoismo, m bencillik.
egoista, m bencil.
eguagliare, t eşitlemek.
eguale, ag eşit.
elaborare, t çalışmak.
elaborazione, f çalışma.
elasticità, f esneklik.
elastico, ag esnek.
elefante, m fil.
elegante, ag zarif, şık.
eleganza, f zariflik, şıklık.
eleggere, t seçmek.
elementare, ag temel.
elemento, m öğe.
elencare, t listesini çıkarmak.
elenco, m dizin, liste, katalog.
elettivo, ag seçmeli.
elettore, m seçmen.
elettrice, f seçmen.
elettrico, ag elektrikli; elektriksel, elektrikle ilgili.
elettrodo, m elektrod.
elettronico, ag elektronik.
elettrotecnico, ag elektroteknik.
elevare, t kaldırmak, yükseltmek.
elezione, f seçim.
elica, f pervane.
elicottero, m helikopter.
elidere, t kaldırmak, çıkarmak.
eliminare, t elemek.
eliminazione, f eleme.
ella, pr o (dişi, kişi).
elmo, m tolga, başlık.
elogiare, t övmek.
eludere, t baştan savmak.
elusivo, ag anlaşılması zor.
emanare, ti -den çıkmak.
emblema, m amblem, simge.
embolo, m damar tıkanması.
embrione, m embriyo.
emendare, t düzeltmek.
emergenza, f ortaya çıkış; tehlike.
emergere, i ortaya çıkmak.
emicrania, f baş ağrısı.
emigrante, ag göçmen.
emigrare, i göç etmek.
emigrato, ag göçmen.
emigrazione, f göç.
eminente, ag ünlü.
eminenza, f ün, itibar.
emisfero, m yarıküre.
emissario, m özel bir görevi olan memur; casus.
emissione, f çıkarma, yayma.
emorragia, f kanama.
emozione, f duygu.
emulare, t öykünmek, taklit etmek.
energia, f enerji.
enfasi, f vurgu.
enigma, m bilmece; muamma.
enorme, ag çok büyük, muazzam.
enormità, f büyüklük, muazzamlık.
ente, m varlık; topluluk.
entità, f çokluk.
entrare, i girmek.
entro, pr içinde, -de.
entusiasmo, m coşku, şevk.
entusiastico, ag coşkun, şevkli.
enumerare, t birer birer saymak.
enumerazione, f sayım, sayma.
enunciare, t söylemek, ifade etmek.
epico, ag destansı, epik.
epidemia, f salgın hastalık.
episodio, m olay.
epoca, f dönem, çağ.
eppure, co buna karşın, yine de.
epurare, t temizleme; tasfiye etmek.
epurazione, f temizleme; tasfiye.
equatore, m ekvator.
equazione, f eşitlik.
equilibrare, t dengelemek.
equilibrarsi, r dengelenmek.
equilibrio, m denge.
equinozio, m gündönümü.
equipaggio, m mürettebat, tayfa.
equità, f yansızlık, tarafsızlık, adalet.
equivalere, i eşit olmak.
equivoco, m yanlış anlama.
equo, ag yansız, tarafsız, adil.
era, f dönem, çağ.
erba, f ot.
erbaccia, f yabani ot.
eredità, f kalıt, miras.
ereditare, ti kalmak, miras kalmak.
eresia, f sapkınlık; kâfirlik.
eretico, ag kâfir.
eretto, ag doğru, düz.
ergastolo, m hapishane.
ergere, i dik durmak.
erigere, i dikleşmek, dikelmek.
erigersi, r yükselmek.
ermellino, m kakım.
eroe, m kahraman.
eroismo, m kahramanlık.
errare, i sürtmek, amaçsızca dolaşmak.
erroneamente, av yanlışlıkla.
errore, m yanlışlık, hata.
erudire, t öğretmek.
eruditamente, av bilgilice, öğrenmiş olarak.
eruzione, f patlamak.
esagerare, t abartmak, büyütmek.
esalare, ti soluk vermek; kötü kokmak.
esalazione, f soluk; buhar.
esaltare, t yükseltmek; övmek.
esame, m sınav.
esaminare, t denemek; araştırmak.
esasperare, t kızdırmak.
esattamente, av tam olarak.
esattezza, f doğruluk; tamlık.
esatto, ag doğru; tam.
esattore, m vergi toplayıcısı.
esauriente, ag eksiksiz.
esaurimento, m tükenme, bitme; tüketme, bitirme.
esaurire, t bitirmek, tüketmek.
esaurirsi, r bitmek, tükenmek.
esclamare, i bağırmak, ünlemek.
esclamativo, ag ünlemli (punto esclamativo: ünlem imi).
esclamazione, f bağırma; ünlem.
escludere, t dışarda tutmak.
esclusione, f dışarıda tutma, hariç tutma.
esclusivamente, av yalnızca, sırf.
esecrare, t iğrenme, tiksinme.
esecutivo, ag yürütücü, icra eden.
esecutore, m yürüten, icra eden.
esecutrice, f yürüten, icra eden.
esecuzione, f yürütme, icra, ifa.
eseguibile, ag uygulanabilir.
eseguibilità, f uygulanabilirlik.
eseguire, t yapmak.
esempio, m örnek.
esemplare, ag örnek, model.
esemplificare, t örneklemek.
esentare, t muaf tutmak.
esercente, av tezgâhtar.
esercitare, t alıştırmak, öğretmek.
esercitarsi, r egzersiz yapmak.
esercitazione, f alıştırma.
esercito, m ordu.
esercizio, m alıştırma; işletme.
esigente, av ivedi, acil.
esigenza, f ivedilik; gereksinim.
esigere, t zorla para almak.
esiliare, t sürmek, atmak.
esimere, t muaf tutmak.
esistenza, f var oluş, varlık.
esistere, i var olmak.
esitazione, f duraksama, ikircik, tereddüt.
esito, m sonuç; çıkan.
esonerare, t muaf tutmak.
esorbitare, i aşmak.
esortare, t teşvik etmek; tavsiye etmek.
esotico, ag yabancı, yerli olmayan.
espandere, t genişletmek, yaymak.
espansione, f genişletme, yayma.
espansivo, ag geniş; açık sözlü.
espediente, m aygıt, alet.
espellere, t sürmek, atmak, çıkarmak.
esperienza, f deneyim; deney.
espiazione, f kefaret.
espirare, t soluk vermek.
esplicare, t açıklamak.
esplicativo, ag açıklayıcı.
esplicazione, f açıklama.
esplicitamente, av açıkça.
esplicito, ag açık.
esplodere, ti patlamak; patlatmak.
esplorare, t keşfetmek.
esploratore, m bulucu, kâşif (giovane esploratore: izci).
esploratrice, f bulucu, kâşif (giovane esploratrice: izci).
esplosione, f patlama.
esplosivo, ag patlayıcı.
esponente, m temsilci.
esporre, t göstermek, teşhir etmek; açıklamak.
esportare, t dışsatım yapmak, ihraç etmek.
espressamente, av açıkça.
espressione, m izlenim.
espressivo, ag etkileyici.
espresso, m ekspres tren; hızlı posta.
esprimere, t demek, söylemek, anlatmak.
espugnare, t fethetmek; zaptetmek.
essa, pr o (dişi, cansız).
essenza, f öz, en önemli bölüm; esans.
essenziale, ag başlıca; gerekli; zorunlu.
essenzialità, f gereklilik; zorunluluk.
essenzialmente, av gerekli olarak; zorunlu olarak.
essere, i olmak.
essi, pr onlar (erkek, canlı ve cansız).
esso, pr o (erkek, cansız).
est, m doğu.
estate, f yaz.
estensibile, ag genişletilebilir.
estensione, f ek.
estenuare, t zayıflatmak.
estenuarsi, r zayıflamak.
esteriore, ag dış.
esterno, ag dış.
esteso, ag geniş, yaygın.
estinguere, t söndürmek.
estinto, ag ölü; soyu kurumuş, nesli tükenmiş.
estinzione, f söndürme; söndürülme; soyu kuruma, nesli tükenme.
estivo, ag yaza ait.
estraneo, ag yabancı.
estrarre, t özünü çıkarmak.
estratto, m özüt.
estrazione, f özünü çıkarma.
estremamente, av uç olarak, aşırı olarak.
estremità, f aşırılık.
estremo, ag uç.
estuario, m haliç.
esultare, i çok sevinmek.
età, f yaş; çağ.
etere, m eter; eser.
eternità, f sonsuzluk.
eterno, ag sonsuz.
etichetta, f etiket.
etto, m yüz gram.
europeo, ag Avrupalı.
evacuare, t boşaltmak.
evacuazione, f boşaltma.
evadere, t savmak.
evaporare, i buharlaşmak.
evaporarsi, r buharlaşmak.
evaporazione, f buharlaşma.
evasione, f kaçma, kaçış.
evasivo, ag baştan savma.
evento, m olay; oluş.
eventuale, ag sonuç olarak; olası.
eventualità, f olasılık; olay.
eventualmente, av sonunda; belki.
evidente, ag açık, ortada.
evidentemente, av açıkça.
evidenza, f açıklık.
evitare, t kaçınmak.
evo, f çağ, dönem.
evocare, t ruh çağırmak; anmak.
evolutivo, ag evrimsel.
evoluzione, f evrim.
evolversi, r evrilmek; gelişmek.
evviva, in yaşasın; çok yaşa.
fa, av önce.
fabbrica, f yapı, bina; fabrika.
fabbricabile, ag üretilebilir.
fabbricare, t yapmak, inşa etmek; üretmek.
fabbro, m sanatkâr.
faccenda, f iş; görev.
facchino, m hamal.
faccia, f yüz; görünüş.
facile, ag kolay.
facilità, f kolaylık.
facilitare, t kolaylaştırmak.
facilmente, av kolaylıkla.
facoltà, f yeti; yetenek; fakülte; güç; varlık, mal.
facoltoso, ag varsıl, varlıklı, zengin.
faggio, m kayın ağacı; kayın tahtası.
fagiolo, m fasülye.
fagotto, m paket, bohça; fagot.
falciare, t tırpanla kesmek.
falco, m atmaca.
falcone, m şahin; doğan.
falda, f katman, tabaka; kat; dağ eteği.
fallimento, m iflas.
falsificare, t sahtesini yapmak.
falsità, f yanlışlık; sahtelik.
falso, ag yalancı, yalandan.
fama, f ün.
fame, f açlık; kıtlık.
famiglia, f aile.
familiare, ag tanıdık, bilinen.
familiarità, f aşinalık.
famoso, ag ünlü.
fanciullo, ag genç.
fango, m bataklık, batak.
fantasia, f hayal gücü; kapris, heves.
fantasma, f hayalet.
fantasticare, i hayal gücünü çalıştırmak, hayal etmek.
fantastico, ag hayali, fantastik.
fanteria, m piyade sınıfı.
fantino, m cokey.
faraone, m firavun.
fardello, m paket, bohça.
fare, t yapmak.
farmacia, f eczane.
farmacista, m eczacı.
farnetico, ag deli, çılgın; sayıklayan.
fascia, f pazıbend, bandaj.
fasciare, t sarmak; bandajlamak.
fascio, m demet; çatma.
fastidio, m eziyet.
fastidioso, ag eziyetli; sıkıcı.
fatalità, f ölümcüllük.
faticare, i didinmek.
faticoso, ag zahmetli, meşakkatli.
fatto, m gerçek; olay.
fattore, f çiftçi; çarpan; yapan.
fattoria, f çiftlik evi.
fattorino, m dağıtıcı.
fattura, f üretim; fatura.
favoloso, ag muazzam; inanılmaz.
favore, m lütuf, bağış (per favore: lütfen).
favorevole, ag uygun, elverişli.
fazzoletto, m mendil.
febbraio, m şubat.
febbre, f ateş.
fecondare, t verimli duruma getirmek.
fecondità, f verimlilik.
fedeltà, f bağlılık, sadakat.
fegato, m karaciğer.
felice, ag mutlu.
felicemente, av mutlulukla, mutlu olarak.
felicità, f mutluluk.
feltro, m keçe; fötr şapka.
femmina, f dişi, kız.
fendere, i kırılmak, yarılmak.
fenditura, f çatlak, yarık.
fenomeno, m olgu; görüngü.
feriale, ag işgününe ait.
ferimento, m yara, bere, yaralanma.
ferire, t yaralamak (isc+).
ferirsi, r yaralanmak (isc+).
ferita, f yara, bere, kesik.
ferito, m yaralı.
fermare, t durdurmak.
fermarsi, r durmak.
fermata, f durak, istasyon.
fermezza, f durağanlık; sağlamlık.
fermo, ag durağan.
feroce, ag vahşi; zalim.
ferrame, m demir işlemeciliği.
ferro, m demir; alet; at nalı.
ferrovia, f demiryolu.
fertile, ag verimli.
fertilizzare, t verimlileştirmek; verimli hale getirmek.
fesso, m çatlak kırık; kalın kafalı.
festa, f eğlence; bayram; tatil.
festeggiare, t kutlamak; eğlendirmek.
festivo, ag bayramla ilgili; şenlikli, sevinçli.
fetido, ag kötü kokan.
fetta, f bölüm, parça, pay.
fiaccare, t üstesinden gelmek.
fiamma, f alev, yalım.
fiato, m soluk, nefes.
fiammifero, m kibrit.
ficcare, t içine sokmak.
fidanzamento, m nişan.
fidanzare, t nişanlamak.
fidanzato, ag nişanlı.
fidare (in), t güvenmek.
fiducia, f güven.
fiduciosamente, av güvenerek.
fiducioso, ag güvenen.
fieno, m ot, kurumuş ot.
fiero, ag gururlu; kibirli; şiddetli.
figgere, t saplamak, tespit etmek.
figlia, f kız; genç kız.
figliastra, f üvey kız.
figliastro, m üvey oğul.
figlio, m oğul, oğlan; genç.
figliola, f kız; genç kız.
figura, f şekil; biçim; görünüş.
figurare, t tasvir etmek; resmetmek; görünmek.
fila, f dizi, sıra.
filare, ti eğmek; boca etmek; damlamak.
filo, m tel, iplik.
filosofia, f felsefe.
filosofo, m felsefeci, filozof.
filtrare, t süzmek; süzülmek.
filtrazione, f süzme; süzülme.
filtro, m süzgeç, filtre; aşk şerbeti.
finale, ag son.
finalmente, av sonunda.
finanza, f maliye.
finanziare, t finanse etmek.
finanziario, ag mali.
finché, av -dikçe, -diği sürece.
fine, f son.
finemente, av güzelce, iyice.
finestra, f pencere.
fingere, t uydurmak.
finire, ti bitmek; bitirmek (isc+).
Finlandia, f Finlandiya.
fino a, av -ye dek.
finora, av şimdiye dek.
finta, f gibi yapma (fare finta di:gibi yapmak).
finto, m ikiyüzlü.
finzione, f ikiyüzlülük.
fioccare, t büyük taneler haline kar yağmak, lapa lapa yağmak.
fiocco, m büyük tane; tutam, perçem.
fioraio, m çiçekçi.
fiore, m çiçek.
firma, f imza.
firmamento, m gök, gökyüzü.
firmare, ti imzalamak.
fiscale, ag mali.
fischiare, ti ıslık çalmak; (kurşun) vızlamak.
fisica, f fizik.
fisicamente, av fiziksel olarak.
fisico, ag fiziksel; fizikçi.
fissare, t sabitlemek; dik dik bakmak.
fittizio, ag kurgusal, hayali.
fitto, m kira.
fiumana, f taşmış ırmak.
fiume, m ırmak.
fiutare, t koklamak.
flanella, f fanila.
flauto, m flüt.
flessibile, ag esnek.
flessione, f esneme; eğilme.
flessuoso, ag eğilir, bükülür, esnek.
flettere, t eğmek, bükmek.
flotta, f filo.
fluire, i akmak (isc+).
fluoro, m flor.
flusso, m akıntı; su baskını (flusso e riflusso: gel-git).
flutto, m dalga.
foco, m ateş; yanma, yanış.
focolare, m ocak; fırın; ev.
focoso, ag ateşli, heyecanlı.
foderare, t kaplamak.
foglia, f (ağaç vb. için) yaprak.
foglio, m (kağıt vb.) yaprak.
folgore, f şimşek; flaş.
folla, f kalabalık, izdiham.
folle, ag deli.
follia, f çılgınlık, delilik.
folto, ag yoğun; kalabalık.
fonda, f liman, demirleme yeri.
fondamentale, ag temel.
fondare, t kurmak; bağışlamak.
fondere, t eritmek.
fondo, m dip.
fontana, f pınar; çeşme.
fonte, f kaynak.
forare, t delmek.
foresta, f orman.
forestiero, ag yabancı.
forfora, f (saçta) kepek.
forma, f biçim.
formaggio, m peynir.
formalità, f kural; formalite.
formalizzare, t şaşırtmak, hayrete düşürmek.
formalmente, av usulen, şekil olarak.
formare, t biçimlendirmek, şekil vermek; eğitmek.
formatore, ag biçimlendirici; eğitici.
formatrice, ag biçimlendirici; eğitici.
formazione, f biçim; biçimlendirme.
formica, f karınca.
formoso, ag güzel; semiz.
formula, f formül.
formulare, t ifade etmek.
fornace, f fırın.
fornaio, m fırıncı.
fornello, m soba.
fornire, t sağlamak (isc+).
fornitura, f kaynak.
forno, m fırın.
forse, av belki.
forte, ag güçlü.
forte, av güçlüce; şiddetle; yüksek sesle.
fortificare, t güçlendirmek.
fortuna, f alınyazısı; şans.
fortunato, ag şanslı.
forza, f güç, kuvvet.
forzare, t zorlamak.
foschia, f sis.
fosco, ag karanlık.
fosfato, m fosfat.
fossa, f mezar.
fotocopia, f fotokopi.
fotografia, f fotoğrafçılık; fotoğraf.
fotografico, ag fotoğrafla ilgili (macchina fotografica: fotoğraf makinesi).
fotografo, ag fotoğrafçı.
fra, pr arasında.
fracassare, t parçalarına ayırmak, parçalamak.
fragile, ag kırılabilir; nazik; çürük.
fragola, f çilek.
fragore, m gürültü.
frammento, m parça.
frammischiare, t karıştırmak.
franare, i alçalmak.
francese, ag Fransız; Fransızca.
franchezza, f içtenlik.
Francia, f Fransa.
franco, m frank.
frangere, ti parçalamak; parçalanmak; iflas etmek.
frantumare, t kırmak, parçalamak.
frase, f tümce, cümle.
frassino, m dişbudak ağacı.
frate, m papaz, keşiş.
fratello, m (erkek) kardeş.
fraternità, f kardeşlik.
fraterno, ag kardeş gibi.
frattanto, av bu arada.
frattempo, m aralık (nel frattempo: bu arada).
fratturare, t kırmak, parçalamak.
frazione, f köy, muhtarlık.
freddezza, f soğukluk.
freddo, ag soğuk.
fregarsene, r takmamak, saymamak.
freno, m dizgin; fren.
frequentare, t gitmek, devam etmek.
frequentemente, av sık sık.
frequenza, f sıklık, frekans; devam, devamlılık.
fresco, ag serin; taze.
fretta, f acele.
frettolosamente, av çabukça.
frettoloso, ag ivedi, çabuk.
friggere, t kızartmak.
frigidezza, f soğukluk.
frigidità, f soğukluk.
frivolo, ag boş, beyhude.
frodare, ti dolandırmak.
fronte, f alın.
fronte, m cephe.
fronteggiare, t yüzleşmek; buluşmak; başa çıkmak.
frontiera, f sınır.
frugale, ag tutumlu.
frugalità, f tutumluluk.
frugare, t araştırmak.
frumento, m tahıl; buğday.
frustare, t kırbaçlamak.
frustrare, t bozmak, boşa çıkarmak.
frutto, m meyve; verim.
fucilare, t ateş etmek.
fucilazione, f idam (tabanca ile).
fuga, f kaçış, kaçma.
fugare, t kaçırmak; dağıtmak.
fuggevole, ag geçici.
fuggiasco, ag kaçak.
fuggire, i kaçmak (isc-).
fulmine, m yıldırım, şimşek.
fumare, ti sigara içmek; tütmek.
fumatore, m sigara içen.
fumatrice, f sigara içen.
funerale, m cenaze töreni.
fungo, m mantar.
funzionale, ag işlevsel.
funzionamento, m işleme, işleyiş.
funzionante, ag çalışan.
funzionare, i çalışmak.
fuoco, m ateş; yanma, yanış.
fuori, pr dışarı, dışarıya, dışarıda.
furbamente, av kurnazca.
furberia, f kurnazlık.
furbo, ag kurnaz.
furfante, m alçak, namussuz.
furgone, m vagon; küçük kamyon, kamyonet.
furibondo, ag öfkeli, kızgın, hiddetli.
furiosamente, av hiddetle, kızgınlıkla, öfkeyle.
furioso, ag öfkeli, hiddetli, kızgın.
furore, m hiddet, gazap, öfke.
furtivamente, av gizlice.
furtivo, ag gizli, saklı.
furto, m hırsızlık.
fuscello, m dal; zayıf insan.
fusione, f erime; eritme.
fuso, m iğ; şaft, mil.
fustagno, m pamuklu kadifeden giysi.
fusto, m bitki gövdesi.
futile, ag boş, sonuçsuz.
futuro, m gelecek.
gabinetto, m ayakyolu, tuvalet.
gallina, f tavuk.
gallo, m horoz.
gamba, f bacak.
gara, f yarış, yarışma.
garantire, t güvenceye almak.
gatta, f (dişi) kedi.
gatto, m (erkek) kedi.
geloso, ag kıskanç.
generale, ag genel.
generale, m general.
genero, m güvey, damat.
generosità, f eli açıklık.
generoso, ag eli açık, cömert.
genesi, f oluşum, gelişim.
genitori, m anababa.
gennaio, m ocak ayı.
gente, f halk, oturanlar; başkası.
gergo, m argo.
germe, m tohum; filiz.
germinare, i filizlenmek; gelişmek.
geroglifico, m hiyeroglif.
Gerusalemme, f Kudüs.
gesto, m davranış, hareket.
già, av önceden, zaten.
giacere, t yatmak, uzanmak.
giallo, ag sarı.
Giappone, f Japonya.
giapponese, ag Japon; Japonca.
giardino, m bahçe.
gigante, ag dev.
giocare, ti oynamak.
gioco, m oyun.
giogaia, f sıradağ.
gioia, f oyun.
giornale, m gazete.
giorno, m gün.
giovane, ag genç.
giovedì, m perşembe.
girare, ti dönmek; döndürmek.
giro, m gezinti (andare in giro: gezinti yapmak); devre.
giugno, m haziran.
giungere, i ulaşmak, yetişmek, varmak, gelmek.
giurare, i and içmek.
giusto, ag doğru.
gli, pr ona.
gloria, f utku, zafer.
gola, f boğaz.
golfo, m körfez.
gomito, m dirsek.
governo, m hükümet.
gradino, m basamak.
grammo, m gram.
grande, ag büyük.
grandioso, ag muhteşem, heybetli.
grasso, ag şişman; yağlı.
grasso, m yağ.
grave, ag ağır; ciddi.
Grecia, f Yunanistan.
greco, ag Yunan; Yunanca.
grotta, f mağara.
guadagnare, t kazanmak.
guadagno, m kazanç.
guancia, f yanak.
guardare, ti bakmak.
guardia, ag bekçi, gözcü.
guarire, i iyileşmek (isc+).
guasto, ag bozuk.
guerra, f savaş.
guscio, m kabuk.
gufo, m baykuş.
guida, f kılavuz.
ieri, av dün.
illudere, t aldatmak.
imitare, t taklit etmek.
immagine, f görüntü.
immediato, av hemen, anında.
immergere, i ortaya çikmak.
imparare, t öğrenmek.
imparziale, ag tarafsız, taraf tutmayan.
impiegare, t işe almak; yatırım yapmak.
impiegato, m memur, çalışan.
importante, ag önemli.
importare, t dışalım yapmak.
impossibile, ag olanaksız.
imprimere, t basmak (matbaada).
in, pr içinde, -de.
inaugurare, t bir yerin açılışını kutlamak.
inaugurazione, f kutlama; açılış töreni.
incendio, m ateş, alev.
inchiesta, f araştırma; soruşturma.
incidere, t oymak.
incognito, ag bilinmeyen.
incolumità, f güvenlik.
incontro (a), pr (-ye) karşı.
incremento, m artış.
incubo, m kabus.
indagine, f soruşturma.
indicato, ag gösterilmiş; uygun.
indice, m işaret parmağı.
indietro, pr geri, geriye, arkada.
indipendente, ag bağımsız.
indirizzo, m adres.
indiziare, t kuşkulanmak.
indubbiamente, av kuşkusuz olarak.
indulgere, t hoşgörmek; şımartmak.
infatti, av gerçekten.
inferno, m cehennem.
infimo, ag küçük, çok küçük; alçak, çok alçak.
infliggere, t birinin başına hoş olmayan birşey getirmek.
influente, ag sözü geçen, güçlü.
influenza, f etki; nezle.
infrangere, t kırmak.
ingegnere, m mühendis.
ingegneria, f mühendislik.
Inghilterra, f İngiltere.
inghiottire, t yutmak (isc+-).
inglese, ag İngiliz.
iniziativa, f girişim.
innocente, ag suçsuz, masum.
inoltre, av ek olarak, ayrıca.
insegnare, t öğretmek.
insensato, ag akılsız, aptal.
insieme, av birlikte.
intaccare, t bozmak, zarar vermek.
intelligente, ag zeki.
intelligenza, f zeka.
intendente, m memur; görevli.
intendere, t anlamak; niyet etmek.
intento, m istek, niyet.
interesse, m ilgi; çıkar.
interiezione, f ünlem; haykırma.
interno, ag iç.
interrompere, t sözünü kesmek.
intervallo, m aralık.
intervento, m müdahale.
intestino, m bağırsak.
intrudere, t zorla içeri sokmak.
invadere, t işgal etmek.
invece, av yerine.
invenzione, f buluş; aygıt, alet.
inverno, m kış.
investimento, m yatırım.
inviare, t göndermek, yollamak.
invitare, t çağırmak, davet etmek.
io, pr ben.
iracheno, ag Iraklı.
Irak, f Irak.
Iran, f İran.
iranico, ag İranlı.
Irlanda, f İrlanda.
irlandese, ag İrlandalı.
iscriversi (a), r kayıt olmak.
Islanda, f İzlanda.
islandese, ag İzlandalı.
isola, f ada.
ispirare, t ilham vermek.
ispiratore, m ilham perisi.
Israele, m İsrail.
issare, t (bayrak) çekmek; yükseğe kaldırmak.
istituto, m kurum, enstitü.
istruire, t ders vermek.
istruttore, m öğretmen.
Italia, f İtalya.
italiano, ag İtalyan; İtalyanca.
ivi, av orası; orada.
la, pr onu (dişi).
La, pr sizi (nezaket).
, av orada, oraya.
labbro, m dudak; kıyı, kenar.
lacerare, t kesmek, parçalamak.
lago, m göl.
laico, ag laik.
lambire, t sıyırıp geçmek (isc+-).
lamentare, t ağlayıp sızlanmak.
lana, f yün.
lancia, f mızrak.
lanciare, t fırlatmak; halka tanıtmak.
languire, i zayıf düşmek (isc+-).
lapis, m kurşun kalem.
largo, ag geniş.
lasciare, t bırakmak.
latrare, i havlamak.
latte, m süt.
lavare, t yıkamak.
lavarsi, r yıkanmak.
lavorare, ti çalışmak, işlemek.
lavoro, m çalısma, iş.
le, pr (dişi) onları, ona.
Le, pr sizleri, size.
leccare, t yalamak.
lega, f konfederasyon.
legare, t bağlamak.
legato, ag ile ilişkili.
leggere, t okumak.
leggerezza, f hafiflik; ciddiyetsizlik.
leggero, ag hafif, yeğni.
legume, m sebze.
lei, pr o (dişi).
Lei, pr siz (incelik).
leggerezza, f yeğnilik, hafiflik.
leggero, ag hafif, yeğni.
lente, f mercek.
lento, ag yavaş, ağır.
lenzuolo, m çarşaf.
leone, m aslan.
lettera, f mektup; harf.
letterario, ag yazınsal, edebi.
letteratura, f yazın, edebiyat.
letto, m yatak.
levare, t kaldırmak.
lezione, f ders.
lezzo, m çok kötü hayvan kokusu.
li, pr onları (erkek).
, av orada, oraya.
libanese, ag Lübnanlı.
Libano, m Lübnan.
liberare, t serbest bırakmak.
libero, ag özgür.
librare, t tartmak.
libro, m kitap.
licenziare, t ruhsat vermek.
liceo, m lise.
lieve, ag hafif; az, biraz.
lingua, f dil.
linguaggio, m dil.
liquefare, i erimek.
liquefarsi, r erimek.
lira, f liret.
litigare, t tüketmek.
litro, m litre.
lo, pr onu (erkek).
lontano, ag uzak.
lontananza, f uzaklık.
lordo, ag brüt.
loro, pr onlar.
Loro, pr siz (incelik).
lotta, f savaşım.
lottare, i güreşmek.
lucchetto, m asma kilit.
luccicare, i parıldamak.
luce, f ışık.
lucidare, t cilalamak.
luglio, m temmuz.
lui, pr o (erkek).
lunedì, m pazartesi.
lungo, ag uzun; boyunca.
luogo, m yer.
lusingare, t yaltaklanmak.
ma, co ancak, ama, fakat.
macchia, f tahta; orman.
macchina, f araba, makine.
macchinoso, ag karmaşık.
macellaio, m kasap.
macelleria, f kasap dükkanı.
macerare, t sıvıya basarak yumuşatmak.
macerie, f kalıntı.
macinato, m un; yemek.
Madonna, f Meryem Ana.
madornale, ag büyük, çok büyük.
madre, f anne.
madrepatria, f vatan.
maestro, m öğretmen.
maestranze, f işçi.
maestria, f yapabilirlik; yeterlik.
maggio, m mayıs.
maggioranza, f çoğunluk.
maggiorare, t yükseltmek.
maggiore, ag daha büyük; daha yüksek.
magia, f sihir; çekicilik.
magistrale, ag ustalıklı.
magnificare, t büyütmek; övmek.
magnifico, ag harika, etkileyici.
magro, ag ince; zayıf.
mai, av hiç, asla.
maiale, m domuz.
malacreanza, f terbiyesizlik.
malagevole, ag güç, zor.
malagevolezza, f güçlük, zorluk.
malanno, m bela; hastalık.
malapena, av neredeyse hiç.
malattia, f hastalık, şikayet.
malato, ag hasta.
malcostume, m kötü alışkanlık.
maldicenza, f dedikodu, skandal.
male, av kötü.
maledire, t beddua etmek; nefret etmek.
mamma, f anne.
mammella, f meme.
mancare, i eksik olmak.
mancia, f bahşiş.
mandare, t göndermek.
mandarino, m mandalina.
maneggiare, t yönetmek.
mangiare, t yemek.
manico, m sap, tutacak.
maniera, f biçim.
manifestamente, av açıkça.
mano, f el.
mantenere, t tutmak (söz vb), korumak.
manzo, m dana; dana eti.
marcare, t işaretlemek.
mare, m deniz.
marciapiede, m yaya kaldırımıi.
margarina, f margarin.
margherita, f papatya.
marinare, t balık tuzlamak.
marinaio, m denizci.
maritare, t evlenmek.
marito, m koca.
martedì, m salı.
marzo, m mart.
maschio, m oğlan, erkek.
masticare, t çiğnemek.
matita, f kurşun kalem.
mattina, f sabah.
mattino, m sabah.
matto, ag deli.
maturare, i olgunlaşmak.
maturo, ag olgun.
me, pr beni.
meccanismo, m mekanizma.
mediante, pr yoluyla.
medicina, f ilaç.
medico, m doktor.
medio, ag orta; ortalama.
meditare, ti düşünmek; tasarlamak.
meglio, av daha iyi.
mela, f elma.
melagrana, f nar.
melanzana, f patlıcan.
menare, t yönetmek.
mendicare, i dilemek, dilencilik yapmak.
meno, av daha az (al meno: en az).
mensa, f yemek masası; yemekhane.
mensile, ag aylık.
menta, f nane.
mente, f akıl, bellek.
mentire, ti yalan söylemek (isc+-).
mento, m çene.
mentre, av iken, sırada, oysa.
mercato, m çarşı, pazar.
merce, f mal.
mercoledì, m çarşamba.
merenda, f ikindi kahvaltısı.
meridionale, ag güney; güneydeki.
meritare, t haketmek; istemek.
merito, m değer; erdem.
mescolare, t karıştırmak.
mese, m ay.
messicano, ag Meksikalı.
Messico, m Meksika.
mestare, t karıştırmak.
meta, f amaç.
metà, f yarı.
metallico, ag metalik.
metallo, m metal.
metodo, m yöntem, metot.
metro, m metre.
mettere, t koymak.
mezzanotte, f geceyarısı.
mezzo, ag yarı, yarım.
mezzogiorno, m öğle; güney.
mi, pn beni; bana.
miagolare, i miyavlamak.
microbo, m mikrop.
miele, m bal.
mietere, t biçmek.
migliaio, m binlerce (pl. migliaia); çok sayıda.
miglio, m deniz mili, mil.
miglioramento, f iyileşme; iyileştirme.
migliorare, ti iyileştirmek; iyileşmek.
mignolo, m serçeparmağı.
miliardo, m milyar.
milione, m milyon.
militare, m asker, er.
milite, m asker, er.
milizia, f milis.
mille, ag bin.
millimetro, m milimetre.
minaccia, f tehdit.
minacciare, t tehdit etmek.
miniera, f maden ocağı.
ministero, m bakanlık.
ministro, m bakan.
minoranza, f azınlık.
minuto, m dakika.
mio, ag benim.
mirare, t bakmak.
mischiare, t karıştırmak.
misura, f ölçü; standart.
modo, m biçim; yöntem.
moglie, f eş, karı.
molto, ag çok.
momento, m an, sıra.
monarca, m kral.
monarchia, f krallık, monarşi.
mondo, m dünya.
montagna, f dağ.
morbido, ag yumuşak.
mordere, t ısırmak.
morire, i ölmek (düzensiz).
morte, f ölüm, ölme.
mortifero, ag öldürücü.
morto, ag ölü.
moschea, f cami.
mostrare, t göstermek.
motivo, m neden.
moto, m hareket.
motore, m motor.
motorino, m moped.
movimento, m hareket.
muggire, i böğürmek (isc+-).
mungere, t süt sağmak; sömürmek.
muovere, ti oynatmak, kımıldatmak, hareket ettirmek.
muratore, m duvarcı.
muro, m duvar.
musica, f müzik.
mutuo, ag ödünç.
narrare, t anlatmak.
nascere, i doğmak.
nascondere, t saklamak.
nascondersi, r saklanmak.
naso, m burun.
nastro, m teyp bandı.
natura, f doğa.
naufragare, i deniz kazası geçirmek.
nauseare, t midesi bulanmak.
nave, f gemi.
navigare, ti deniz yolculuğu yapmak.
nazionale, ag ulusal.
nazione, f ulus.
Nazione Unite, Birleşmiş Milletler.
ne, pr ondan.
, co ne.
neanche, av bile, bile değil.
necessario, ag gerekli.
necessitare, ti gerektirmek.
negare, t reddetmek.
negligere, t gözardı etmek.
negoziare, ti ticaret yapmak; pazarlık etmek.
negozio, m mağaza, dükkân.
negro, m zenci.
nemico, m düşman.
nemmeno, av bile, bile değil.
neo, m ben (deride).
neppure, av bile, bile değil.
nero, ag kara, siyah.
nervo, m sinir.
nessuno, pr hiçbir, kimse, hiç kimse.
netto, ag net.
neutro, ag nötr.
neve, f kar.
nevicare, t kar yağmak.
nevralgia, ag sinir ağrısı.
nicchiare, i tereddüt etmek.
nicchiarsi, r şikayet etmek.
nido, m yuva, ev.
niente, pr hiçbir şey.
ninnananna, f ninni.
ninnolo, m biblo; ıvır zıvır.
nipote m, f yeğen; torun.
no, av hayır.
nobilitare, t soylulaştırmak.
noce m, f ceviz; fındık.
noi, pr biz.
noia, f cansıkıntısı.
noioso, ag sıkıcı.
noleggiare, t kiralamak.
nomade, m göçebe.
nome, m ad.
nominare, t adlandırmak; aday göstermek.
non, av değil, -me .
nonna, f nine.
nonno, m dede.
nono, ag dokuzuncu.
nonostante, pr karşın, rağmen.
nord, m kuzey.
normalità, f olağanlık.
norvegese, ag Norveçli.
notare, t dikkat etmek.
notificare, t bildirmek.
notizia, f haber.
nozione, f kavram.
nottambulo, ag uyurgezer.
notte, f gece.
novanta, ag doksan.
nove, ag dokuz.
novembre, m kasım.
nozze, f düğün.
NU, f BM (Nazione Unite).
nubile, ag evlenmemiş (kız), bakire.
nuca, f ense.
nudo, ag çıplak.
nulla, av hiçbir şey.
numerare, t saymak; numaralamak.
nuocere, ti zarar vermek, dokunmak.
nuora, f gelin.
nuotare, i yüzmek.
Nuova Zelanda, f Yeni Zelanda.
nuovo, ag yeni.
nutrire, t beslemek (isc+-).
nuvola, f bulut.
nuvoloso, ag bulutlu.
o, co ya da.
occhio, m göz.
odiernamente, av bugünlerde.
odierno, ag bugünkü.
odio, m nefret.
odiare, t nefret etmek.
odore, m koku.
offendere, t gücendirmek.
offrire, t sunmak.
oggi, av bugün.
ogni, ag her.
ognuno, ag herbir, herbiri.
olio, m (sıvı) yağ.
oltre, pr öte, ileri, aşırı, başka.
oltremodo, av aşırı, son derece, oldukça.
ombelico, m göbek.
ombra, f gölge.
ombrello, m gölgelik, şemsiye.
omogeneamente, av homojen olarak.
omogeneità, f homojenlik.
omogeneo, ag homojen.
onda, f dalga.
ondulato, ag dalgalı.
onesto, m namuslu.
onnipotente, ag herşeyi yapabilen.
onnisciente, ag herşeyi bilen.
onnivoro, ag herşeyi yiyen (hayvan).
onore, m onur.
opaco, ag saydam olmayan.
operaio, m işçi.
opera, f iş; yapıt; sonuç; opera.
operare, t işlem yapmak, ameliyat etmek.
opinione, f görüş, düşünce, kanı.
opposto, ag karşıt, ters, zıt.
opprimere, t baskı yapmak.
oppure, co ya da.
ora, f saat; şimdi.
orario, m tarife.
ordinario, ag olağan, alışılmış; adi, bayağı.
ordine, m düzen, sıra.
orecchio, m kulak.
organizzare, t düzenlemek.
organizzatore, m düzenleyen, organizatör.
organizzatrice, f düzenleyen, organizatör.
orina, f çiş, idrar.
ormai, av artık.
oro, m altın.
orologio, m saat.
oscillare, i salınmak, salınım yapmak.
oscillatore, m osilatör.
ospedale, m hastane.
ospite, m konuk.
osservare, t gözlemek.
ossia, co ya da.
ossido, m pas, oksit.
ossigeno, m oksijen.
osso, m kemik.
ostacolo, m engel.
ostaggio, m rehin.
ostilità, f düşmanlık.
ottanta, ag seksen.
ottenere, t sağlamak, elde etmek.
ottobre, m ekim.
ovest, m batı.
ovunque, av heryerde.
ovviamente, av besbelli, belli ki.
pace, f barış.
padre, m baba.
paese, m ülke.
pagare, t ödemek.
pagina, f sayfa.
paio, m çift, iki.
palato, m damak.
palazzo, m saray, apartman.
palla, f top.
pallina, f misket.
pallone, m top.
pancia, f karın.
pane, m ekmek.
panorama, m panorama.
papa, m papa.
papà, m baba.
paradiso, m cennet.
parecchio, av epey, epeyce, oldukça.
parente, ag akraba.
parere, i gibi görünmek, gözükmek.
parete, f duvar.
parlare, i konuşmak.
parola, f söz, sözcük.
parte, f bölüm, yan.
partecipante, m katılan.
partire (per), i (-ye doğru) yola çıkmak.
partita, f yarışma, oyun, karşılaşma.
passaporto, m pasaport.
passare (per), i (-den) geçmek.
passare, t geçirmek.
passo, m adım.
pasticcio, m hamur işi.
pasto, m yemek, öğün.
pastore, m çoban.
patata, f patates.
patente, f ehliyet.
patto, m kabullenme, pakt.
paura, f korku.
pavimento, m yer, taban.
pazzo, ag deli, çılgın.
pecora, f koyun.
peggio, av daha kötü.
pelle, f deri.
pelo, m kıl.
penna, f dolmakalem; tükenmez kalem.
pensare (a, di), ti (-yi, -meyi) düşünmek.
pentirsi, r pişman olmak (isc-).
pepe, m biber.
per, pr için, yüzünden.
pera, f armut.
perciò, pr bu yüzden, çünkü.
perché, in niçin.
perché, co çünkü.
percuotere, t vurmak.
perdere, t yitirmek; kaçırmak.
perdonare, t bağışlamak, affetmek.
pericolo, m tehlike.
però, co fakat, ama, yalnız.
persona, f kişi.
persuadere, t razı etmek.
pervertire, t saptırmak, ahlakını bozmak (isc+-).
pesca, f şeftali.
peso, m ağırlık.
petto, m göğüs.
pezzo, m parça.
piacere, i hoşa gitmek, hoşuna gitmek, sevmek, beğenmek.
pianeta, m gezegen.
piangere, i ağlamak.
piano, ag ağır, yavaş; kat.
pianoterra, f alt kat, zemin kat.
pianta, f taban; bitki; kroki, harita.
piazzale, m meydan.
piatto, ag düz.
piccante, ag acı.
piccione, f güvercin.
piccolo, ag küçük.
piede, m ayak.
piegare, t katlamak, bükmek; geri çekmek.
pienamente, av tümüyle.
pieno, ag dolu.
pietra, f taş.
pigione, m kira.
pingere, i göstermek.
pioggia, f yağmur.
piovere, i yağmur yağmak.
pipa, f pipo.
pirata, m korsan.(pl. pirati).
piscina, f havuz.
pistola, f tabanca.
pittore, m ressam, boyacı.
pittura, f resim.
più, av daha, artık, daha çok.
piuttosto, av oldukça.
plaudire, t alkışlamak (isc+-).
poco, ag az.
poesia, f şiir.
poeta, m şair, ozan.
poi, av sonra.
poiché, co çünkü, zira, -diğinden, -diği için, nedeniyle.
politica, f politika.
politico, ag politikacı.
polacco, ag Polonyalı; Polonya dili.
pollice, m başparmak; inç.
Polonia, f Polonya.
polmone, m akciğer.
polso, m bilek; nabız.
poltrona, f koltuk.
polvere, f toz.
pomeriggio, m ikindi.
ponte, m köprü.
popolazione, f nüfus.
porgere, t sunmak.
porre, t koymak.
porta, f kapı.
portare, t getirmek, götürmek.
portavoce, m sözcü, megafon.
possibile, ag olabilir.
possibilità, f olasılık.
posta, f posta.
posto, m yer.
potenziale, f potansiyel.
potere, i -ebilmek, gücü yetmek.
povero, ag yoksul, zavallı, güçsüz.
pozzo, m kuyu.
pranzo, m öğle yemeği, yemek.
prato, m çayır, çayırlık.
precedente, ag önceki.
precedentemente, av önceden.
precipitare, t hızlanmak; hızlandırmak.
precisare, t tam olarak belirlemek.
preda, f yağma.
precedente, ag önceki.
precipitare, ti hızlanmak; hızlandırmak.
preciso, ag kesin.
predizione, f geleceği bilme.
predone, m soyguncu.
prefazione, f önsöz.
preferire, t yeğlemek, üstün tutmak, tercih etmek (isc+).
pregare, t yalvarmak, yakarmak; rica etmek; dilenmek.
preghiera, f yakarış, dua.
pregiudizio, m önyargı.
preistorico, ag (pl. -ici) tarihöncesine ait.
premier, m başbakan.
premio, m eder, fiyat; ödül.
prendere, t almak.
preparare, t hazırlamak.
press'a poco, av aşağı yukarı.
pressione, f basınç.
presso, av yanında; nezdinde; de.
prestare, t ödünç vermek.
prestito, m ödünç.
presto, ag çabuk, ivedi.
presumere, t tahmin etmek.
prevedere, t tahmin etmek (vedere gibi çekilir).
prezzo, m fiyat, karşılık, değer, tutar.
prigione, f cezaevi.
prima (di ...), av (-den) önce.
primavera, f ilkbahar.
primo, ag ilk.
principe, m prens, veliaht.
principiante, m yeni başlayan.
principiare, ti başlamak; başlatmak.
privo, av yokluğunda, olmadan.
problema, m sorun.
prodotto, m ürün.
produrre, t üretmek.
professore, m öğretmen, profesör.
progetto, m proje.
programma, m izlence; program.
progresso, m ilerleme.
proibire, t yasaklamak (isc+).
proibizione, f yasak.
prole, f çoluk çocuk, çocuklar.
prologo, m önsöz.
promettere, t söz vermek.
promosso, ag terfi etmiş; sınıfını geçmiş.
promuovere, t yardım etmek; (bir sınavdan) geçmek.
pronome, m belirteç.
pronto, ag hazır.
pronto, in (telefonda) buyrun, alo.
proporre, t öne sürmek.
proposto, m öneri.
proprietario, ag sahip.
proprio, av kendi; demek ki; tam; düzgün.
proseguire, t kovalamak; sürdürmek, devam etmek (isc-).
prossimo, ag yakın, gelecek.
prosternare, t secde ettirmek.
prosternarsi, r secde etmek.
proteggere, t korumak.
provare, t denemek.
proveniente, ag gelen.
provenienza, f geliş yeri.
proverbio, m atasözü.
provincia, f il.
provocare, t kışkırtmak.
provocativo, ag kışkırtıcı.
provocatore, m kışkırtan, kışkırtıcı.
provocazione, f kışkırtma.
pulire, t temizlemek (isc+).
pulsazione, f nabız atması.
pungere, t sokmak, batırmak.
punire, t cezalandırmak (isc+).
punitivo, ag cezalandırıcı.
punto, m nokta.
purché, av yeter ki.
pure, co bile, de.
puro, ag temiz.
purtroppo, av ne yazık ki.
puzzare, i (kötü) kokmak.
qua, av burada; buraya.
quaderno, m defter.
qualche, ag birkaç.
qualcosa, f birşeyler.
qualcuno, m biri.
quale, ag hangi; olarak; ki o .
qualora, av -dığında, ise.
qualsiasi, ag herhangibir.
qualunque, ag herhangibir.
quando, co ne zaman, -diği zaman.
quanto, ag kaç, ne kadar.
quaranta, ag kırk.
quarto, ag dördüncü.
quasi, av hemen hemen, aşağı yukarı.
quattro, ag dört.
questione, f sorun.
questo, ag bu.
quindi, av demek ki, bu nedenle, böylece.
quindici, ag on beş.
quintale, m yüz kilo.
quintetto, ag beşli.
quotidiano, m günlük gazete; günlük.
raccogliere, t toplanmak.
raccontare, t anlatmak.
racconto, m öykü.
radere, t traş etmek.
ragazza, f kız (çocuğu), genç.
ragazzo, m oğlan, genç.
raggio, m ışın.
ragione, f hak; neden; hukuk.
raggiungere, t ulaşmak (bir amaca vb).
rallentare, ti yavaşlamak; yavaşlatmak.
rallentatore, m (film) yavaşlatma aygıtı.
ramo, m ırmak kolu.
rango, m sıra, dizi; rütbe.
rapido, ag hızlı.
raramente, av seyrek olarak.
rarefare, t seyrekleştirmek (fare gibi çekilir).
razionale, ag akla ve mantığa uygun, usçu, akılcı, rasyonel.
razionalismo, m usçuluk, rasyonalizm.
re, m kral.
reale, ag gerçek.
realtà, f gerçek.
recidere, t kısa kesmek.
recitare, t ezberden okumak.
redigere, t taslağını yapmak.
redimere, i sözünü yerine getirmek.
regalo, m armağan.
reggere, t yönetmek.
regina, f kraliçe.
regione, f bölge.
regno, m krallık.
Regno Unito, m Birleşik Krallık.
regolo, m cetvel.
relativo (a), ag (ile) ilgili, (-ye) ilişkin.
relazione, f ilgi, ilişki; rapor.
religione, f inanç, din.
religioso, ag dinsel; din adamı.
rendere, t kılmak, etmek, yapmak; geri vermek.
rene, m böbrek.
repellere, t defetmek.
reperto, m buluntu.
repubblica, f cumhuriyet.
rescindere, t karar bozmak.
resistenza, f direnç.
restare, i kalmak.
resto, m kalan, geri kalan.
restrizione, f sınırlama.
rete, f ağ.
rettile, m sürüngen.
rettore, m rektör.
riassumere, t özetlemek.
ribellare, t ayaklandırmak.
ribellarsi, r ayaklanmak.
ricavare, t çıkarmak; elde etmek.
ricco, ag varsıl, zengin.
ricerca, f araştırma.
ricetta, f reçete; yemek tarifi.
ricevere, t almak.
ricordare, ti andırmak, anımsatmak, anımsamak.
ricordarsi (di), r (-yi) anımsamak.
ridere, i gülmek.
ridurre, t azaltmak.
riempire, t doldurmak.
rientro, m yeniden girme; vazgeçme, feragat.
rifiutare, t reddetmek.
rifiuto, m red.
rifiuti m,pl, çöp, atık.
riflettere, t yansıtmak.
riguardare, t korumak.
rima, f uyak, kafiye.
rimanere, i kalmak.
rimettere, t yerine koymak; geri vermek.
ringraziare, t teşekkür etmek.
rinnovamento, m yenilenme.
riposare, t durmak; dinlenmek; uyumak.
riposarsi, r dinlenmek.
riposo, m dinlenme; emeklilik.
rischiare, t tehlikeye atmak.
riscoprire, t yeniden keşfetmek.
riso, m pirinç; gülme, gülüş.
risolvere, t çözmek.
risotto, m pilav.
rispedire, t geri göndermek.
rispondere, t karşılık vermek.
risposta, f yanıt, karşılık.
risultato, m sonuç.
ritorsione, f iade.
ritrovare, t yeniden bulmak.
riuscire (a, in), i (-meyi -yi) başarmak, becermek (düzensizdir, uscire gibi çekilir).
riva, f kıyı.
rivelare, t açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak..
rivista, f dergi.
rivolta, f dönüş, dönme; başkaldırı.
roccia, f kaya.
rodere, t kemirmek.
romanzo, m roman.
rompere, t kırmak.
rotondo, m yuvarlak, toparlak.
rovina, f kalıntı.
rubare, t çalmak.
rude, ag pürüzlü.
ruggire, i kükremek (isc+-).
rumeno, ag Rumen, Romanyalı.
rurale, ag kırsal.
Russia, f Rusya.
russo, ag Rus; Rusça.
sabato, m cumartesi.
sabbia, f kum.
sacro, ag kutsal.
sala, f büyük oda, salon.
sale, m tuz.
salire, t binmek, çıkmak (düzensizdir).
salutare, t selamlamak.
salute, f sağlık.
salvare, t kurtarmak.
salvarsi, r kurtulmak.
salve, in selam.
sangue, m kan.
sanità, f sağlık.
sano, ag sağlam, hastalıksız.
santo, ag kutsal, aziz.
sapere, t bilmek (düzensizdir).
sapone, m sabun.
sapiente, m bilgin.
sarto, m terzi.
sasso, m taş.
sazio, ag tok.
sbagliare, t yanlış yapmak; yanılmak.
sbagliarsi, r yanlış yapmak; yanılmak.
sbagliato, ag yanlış.
sbaglio, m yanlış.
sbarrare, t engellemek, durdurmak.
scala, f merdiven; ölçek.
scaldare, t ısıtmak.
scaldarsi, r ısınmak.
scalo, m iskele.
scapolo, ag evlenmemiş (erkek), bekar.
scatola, f kutu.
scavo, m kazı.
scegliere, t seçmek.
scendere, ti azalmak, inmek; azaltmak.
schermo, m ekran.
scheletro, m iskelet.
scherzo, m şaka.
schiave, m köle.
schiena, f sırt.
sciacallo, m çakal.
scienza, f bilim.
scienziato, m bilimadamı.
scimmia, f maymun.
scindere, t ayırmak.
scintilla, f kıvılcım.
scioperare, i çalışmamak, grev yapmak.
sciopero, m çalışmama, grev.
sciroppo, m şurup.
scogliera, f kayalıki (denizde).
scolaro, m öğrenci.
scomparsi, r ortadan kaybolmak.
scomunicare, t aforoz etmek.
scopa, f süpürge.
scopo, m amaç.
scorrere, i akmak.
scossa, f sarsıntı, sallantı (scossa elettrica: elektrik çarpması).
Scozia, f İskoçya.
Scozzese, ag İskoç.
scrittore, m yazar.
scrittrice, f yazar.
scrivere, t yazmak.
scuola, f okul.
scuotere, t sallamak.
scusa, f özür, bahane.
sdraiarsi, r uzanmak.
se, co -se, ise.
, pn kendisi, kendini.
secolo, m yüzyıl.
secondo, m saniye.
secondo, ag ikinci.
secondo, pn (-ye) göre.
sedere, i oturmak.
sedere, m kıç.
sedia, f sandalye.
sedicesimo, ag on altıncı.
sedici, m on altı.
sega, f testere.
segreto, m giz, sır.
seguace, ag yandaş, savunucu.
seguente, ag aşağıdaki, bundan sonraki.
seguire, t izlemek (isc-).
sei, m altı.
semaforo, m trafik ışığı.
sembrare, t gibi görünmek.
semplice, ag yalın, basit.
sempre, av hep.
seno, m göğüs; körfez; (mat.) sinüs.
sensato, ag öngörülü, ihtiyatlı.
sentimento, m duygu.
sentire, t duymak (isc-).
sentirsi, r kendini hissetmek (isc-).
senza, pr olmadan; -siz.
seppellire, t gömmek.
seppure, co öyle de olsa.
sequestrare, t el koymak.
sera, f akşam.
sereno, ag açık (hava).
serietà, f ciddiyet.
serio, ag ciddi.
serratura, f kilit.
servire (a), t (-ye) yaramak, hizmet etmek (isc-).
sessanta, m altmış.
seta, f ipek.
setaccio, m elek, kalbur.
sete, f susuzluk, susama.
settanta, m yetmiş.
sette, m yedi.
settembre, m eylül.
settentrionale, ag kuzey, kuzeyle ilgili.
settimana, f hafta.
settimanale, ag haftalık.
sfida, f meydan okuma.
sfidare, t meydan okumak.
sforzo, m çaba, gayret.
si, pn kendini.
, av evet, olur.
sicuro, ag güvenilir, kesin.
sigaretta, f sigara.
significare, t anlamına gelmek.
signora, f (evli) bayan.
signore, m bay.
signorina, f (evlenmemiş) bayan.
simile, ag benzer.
simultaneamente, av eşzamanlı olarak.
sincero, ag içten.
sintesi, f sentez.
sicurezza, f güvenlik.
Siria, f Suriye.
siriano, ag Suriyeli.
sistema, m dizge, sistem.
situazione, f durum.
smettere (di), t kesmek, durdurmak.
socio, m ortak.
soddisfare, t hoşnut etmek.
sofferenza, f acı, ağrı.
soffitta, f tavanarası.
soffitto, m tavan.
soglia, f eşik.
sognare, i rüya görmek.
sogno, m rüya; hayal.
solamente, av yalnızca.
soldato, m er, asker.
soldo, m para.
sole, m güneş.
solere, i alışkanlığı olmak.
solidarietà, f dayanışma.
sollievo, m teselli, hafifletme.
solo, ag yalnız.
soltanto, av yalnızca.
somigliare, ti benzemek.
sonno, m uyku.
sopra, av yukarı, yukarıda, yukarıya.
soprattutto, av özellikle.
sordo, m sağır.
sorella, f kızkardeş.
sorgere, i yükselmek, ortaya çıkmak.
sorridere, i gülümsemek.
sorta, f tür, çeşit.
sorte, f alınyazısı.
sortire, i çıkmak (isc-).
sospetto, ag kuşkulanılan.
sostenere, t savunmak, desteklemek.
sotto, pr altında, altta.
sottocapo, m başkan yardımcısı.
sottostante, ag aşağıdaki, ilerideki.
sottrazione, f çıkarma; ortadan kaldırma.
sovvertire, t altüst etmek (isc-).
Spagna, f İspanya.
spagnolo, ag İspanyol; İspanyolca.
spago, m ip, sicim.
spalla, f omuz.
spandere, t yaymak.
spargere, t dağıtmak.
sparire, i yokolmak.
spartire, t bölmek (isc+-).
specchio, m ayna.
speciale, ag özel.
specialità, f özellik.
spedire, t göndermek (isc+).
spegnere, t söndürmek.
spendere, t harcamak.
speranza, f umut.
sperare (di), ti (-meyi) ummak.
sperimentazione, f deney, deneme.
spesa, f masraf, harcama.
spesso, av sık sık.
spettacolo, m gösteri, film.
spezie (le), baharat.
spiacere, i üzgün olmak, hoşa gitmemek.
spiaggia, f plaj.
spiegare, t açıklamak.
spingere, t itmek.
spinto, ag itilmiş.
spirale, f spiral.
spogliarsi, r soyunmak.
sponda, f kıyı.
sporco, ag pis, kirli.
squadra, f takım.
squadrato, ag kare biçimli.
squillare, i çalmak, çınlamak.
stagione, f mevsim.
stalla, f ahır.
stamani, av bu sabah.
stanco, ag yorgun.
stanotte, av bu gece.
stanza, f oda.
stare, i kalmak, oturmak, bulunmak.
stare per, i -mek üzere olmak.
stare ...ando, i -mekte olmak.
stasera, av bu akşam.
Stati Uniti d'America, Amerika Birleşik Devletleri.
stato, m durum.
Stato, m devlet.
stazione, f durak, istasyon.
stella, f yıldız.
stento, m ihtiyaç; zorluk.
stesso, pr kendi; aynı.
stipendio, m aylık, maaş.
stomaco, m mide.
storia, f geçmiş, tarih.
storico, ag tarihçi; tarihsel.
strada, f yol.
strage, f katliam.
strano, ag tuhaf, acayip.
stravagante, ag acayip, garip.
stravaganza, f acayiplik, gariplik.
stringere, t bastırmak.
struggere, t yok etmek.
strumento, m alet, gereç, enstrüman.
studiare, ti ders çalışmak, okumak, incelemek; öğrenim yapmak.
studio, m ders çalışma, inceleme, öğrenim; çalışma odası.
studioso, ag çalışkan.
studioso, m bilimadamı.
stupefacente, ag hayranlık verici, şaşırtıcı.
stupefazione, f şaşkınlık, hayret.
stupido, ag salak, ahmak.
su, av yukarı, yukarıya, yukarıda, üstte.
subito, av hemen, beklemeksizin.
succedere, i olmak, başa gelmek.
successo, m başarı.
sud, ag güney.
sudare, i terlemek.
sudore, m ter.
sufficiente, ag yeterli.
suggestivo, ag şaşırtıcı; ürkütücü.
sunto, m özet.
suo, ag onun.
suocera, f kaynana.
suocero, m kaynata.
suonare, ti çalmak (zil, kapı); çalgı çalmak.
suono, m ses.
superficie, m yüzey, yüzölçümü.
supporre, t varsaymak; tahmin etmek.
suscitare, t oluşturmak.
svantaggio, m dezavantaj.
svedese, ag İsveçli; İsveççe.
svenire, i bayılmak.
Svezia, f İsveç.
sviluppare, t geliştirmek.
svilupparsi, r gelişmek.
sviluppo, m gelişme, gelişim, geliştirme.
Svizzera, f İsviçre.
svizzero, m İsviçreli.
svolgere, t göstermek.
svuotare, ti boşaltmak; boşalmak.
tabacco, m tütün.
tacere, i susmak.
tagliare, t kesmek.
tale, ag öyle, böyle, benzer, gibi.
Tamigi, m Thames ırmağı.
tangenza, f değme, dokunma.
tappeto, m halı; örtü.
tardi, av geç.
targa, f plaka.
tariffa, f tarife.
tartaruga, f kaplumbağa.
tasca, f cep.
tassa, f vergi.
tavola, f masa.
tavolo, m masa.
tazza, f fincan, bardak.
te, pn seni.
, m çay.
teatro, m tiyatro.
tedesco, ag Alman, Almanca.
telefonare, t telefon etmek.
telefono, m telefon.
telegramma, m telgraf.
tema, m izlek, tema.
temere, t korkmak.
temperino, m çakı.
tempo, m zaman.
tendere, t germek.
tenere, t tutmak.
tentare, t denemek, teşebbüs etmek; yoklamak, ellemek.
teorema, m teorem.
teoria, f kuram, teori.
terapia, f sağaltım, tedavi, terapi.
tergere, t silmek.
terra, f toprak.
terra ferma, f anakara, kıta.
terrazza, f teras.
terremoto, m deprem.
terzo, ag üçüncü.
teschio, m kafatası.
tesi, f tez.
tesoreria, f hazine; devlet hazinesi.
tesoro, m hazine.
tesoro, in hayatım, canım.
testa, f baş, kafa.
testo, m metin.
testimone, f tanık.
testimonianza, f tanıklık.
testina, f teyp kafası, video oynatıcı kafası.
tetto, m dam.
ti, pn seni, sana.
timido, ag utangaç, sıkılgan.
tingere, t boyamak.
tirare, t çekmek; fırlatmak.
toccare, t dokunmak.
togliere, t kaldırmak, atmak; alıp götürmek.
tomba, f mezar, sin, kabir.
tonnellata, f ton.
torace, m göğüs, göğüs kafesi.
torcere, t burmak.
tornare, i dönmek.
torrente, m akıntı.
torto, m haksızlık.
tosse, f öksürük.
tossire, i öksürmek (isc+-).
tra, pr arasında, sonra.
traccia, f iz.
tradire, t aldatmak, ihanet etmek.
tradurre, t çevirmek.
traduzione, f çeviri.
tramite, m yol; kanal.
trarre, t çıkarmak.
trascorrere, ti zaman geçmek; zaman harcamak.
trascorso, ag geçmiş.
trasparente, ag saydam.
trasparenza, f saydamlık.
trattare, ti kullanmak; işlemek.
tratto, m bölge.
travestire, i kılık değiştirmek (isc+-).
tre, m üç.
tredici, m on üç.
tregua, f ateşkes.
treno, m tren.
tribù, f kabile, kavim, budun.
trio, m üçlü.
triste, ag üzgün.
troppo, ag çok, aşırı.
trovare, t bulmak.
tu, pn sen.
tuffare, t batırmak, daldırmak.
tuffarsi, r dalmak.
tuo, ag senin.
turco, ag Türk; Türkçe.
tuttavia, av bununla birlikte.
tutto, ag herşey.
tuttora, av hâlâ.
ubriaco, ag esrik, sarhoş.
uccello, m kuş.
uccidere, t öldürmek.
udire, t duymak, işitmek (düzensizdir, odire olarak çekilir).
udito, m duyuş, duyma.
ufficio, m büro, daire.
uguaglianza, f eşitlik.
uguale, ag eşit, denk.
uliva, f zeytin.
ultimo, ag son, sonuncu.
umido, ag ıslak, yaş.
undici, m on bir.
ungere, t yağlamak.
unghia, f tırnak.
unità, f birim; birlik.
una, f bir.
uno, m bir.
uomo, m adam, erkek.
uovo, m yumurta (pl. uova, f).
umore, m mizah.
urlare, i bağırmak, çığlık atmak.
urlo, m çığlık.
URSS, SSCB (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).
USA, ABD (Stati Uniti d'America).
uscire, i çıkmak (düzensizdir).
uscita, f çıkış.
uso, m kullanım, kullanış, kullanılış.
utile, m yarar.
utile, ag yararlı.
uva, f üzüm.
vacante, ag boş.
vacanza, f boşluk; tatil.
vacca, f inek.
vaccinare, t aşılamak.
vacillare, i sallanmak; karar verememek.
vagare, i başıboş dolaşmak.
vagire, i viyaklamak (isc+).
vago, ag hareketli; kararsız.
vagone, m vagon.
vaiolo, m çiçek hastalığı.
vaiolo, m çiçek hastalığı.
valanga, f çığ.
vale, m sağlık.
valente, ag değerli.
valere, i değmek.
valersi, r kullanmak, yararlanmak.
valicare, t karşıya geçmek.
validità, f geçerlilik.
valido, ag geçerli.
valigia, f valiz.
vallata, f vadi.
valle, f vadi.
valore, m değer; itibar; cesaret.
valoroso, ag güçlü; cesaretli.
valuta, m değer, fiyat; para.
valutabile, ag değer biçilebilir.
valutare, t değerlendirmek; tahmin etmek.
valutazione, f değer biçme.
valvole, f kapakçık.
vampiro, m vampir; vampir yarasa.
vangare, t kürekle çalışmak.
vaniglia, m vanilya.
vanità, f boşluk, hiçlik; fanilik.
vanitoso, ag gereksiz; boş.
vantaggio, m avantaj.
vantare, t övmek.
vantarsi, r övünmek, kendini övmek.
vapore, m buhar.
vaporoso, ag buharlı; bitmeyen, sonsuz.
variabile, ag değişken; kararsız.
variabilità, f değişkenlik; kararsızlık.
variazione, f değişim.
varice, f varis.
varicoso, ag varisli.
variopinto, ag rengarenk, alacalı.
varo, m denize gemi indirme.
vasca, f küvet; leğen; havuz; fincan.
vascello, m yelkenli büyük savaş gemisi.
vaselina, f vazelin.
vaso, m vazo.
vassallo, m tutsak.
vassoio, m tepsi.
vastità, f genişlik.
vasto, ag dev, büyük; geniş.
vecchio, ag eski; yaşlı.
vedere, t görmek.
vedovo, ag dul.
veemente, ag şiddetli.
vegetale, ag bitkisel.
vegeto, ag gürbüz.
vegliare, i uyanık durmak.
veicolo, m taşıt.
velare, t örtmek, gizlemek, kaplamak.
veleno, m zehir.
velivolo, m büyük uçak; planör.
velluto, ag kıllı, tüylü.
velo, m tül, ince örtü.
veloce, ag hızlı.
velocemente, av hızlıca.
velocista, m kısa mesafe koşucusu.
velocità, f hız.
vena, f damar.
venale, ag satılık; rüşvetçi.
venalità, f satılık olma; rüşvet.
vendere, t satmak.
vendetta, f öç, intikam.
vendicare, t öç almak, intikam almak.
vendicarsi, r öç almak, intikam almak.
venditore, m satıcı.
venditrice, f satıcı.
venerare, t saygı göstermek.
venerdì, m cuma günü.
venire, i gelmek (düzensizdir).
ventesimo, ag yirminci.
venti, ag yirmi.
vento, m yel, rüzgar.
ventoso, ag rüzgarlı.
ventre, m karın; işkembe.
ventura, f şans, talih.
venturo, ag gelecek.
veramente, av gerçekten.
veranda, f teras; veranda.
verbale, ag sözlü.
verbo, m eylem, fiil.
verboso, ag geveze.
verde, ag yeşil.
verdura, f sebze; yeşillik.
vergine, f kız, bakire.
vergogna, f utanç, ar.
vergognare, r utanmak.
vergognoso, ag utangaç, sıkılgan.
verificare, t doğrulamak.
verità, f doğruluk.
vero, ag doğru.
versamento, m boşaltma, dökme.
versare, t ödemek.
versatile, ag elinden her iş gelen; oynak.
versione, f uyarlama, versiyon; sürüm.
verso, pr -ye doğru.
vertebra, f omur; omurga.
verticale, ag dikey.
vertice, m tepe, üst nokta.
vertigine, f baş dönmesi.
vescica, f idrar torbası; kabarcık.
vescovo, m piskopos.
vespa, f eşek arısı.
vespro, m akşam, ikindi zamanı.
vessare, t işkence etmek.
vessazione, f işkence.
vestaglia, f gecelik, pijama.
vestibolo, m avlu, sahanlık.
vestigio, m iz.
vestire, ti giyinmek; giydirmek (isc-).
vestirsi, r giyinmek (isc-).
veterano, ag emekli (asker).
veto, m veto, karşı oy.
vetrata, f vitrin, camekan.
vetreria, f cam fabrikası.
vetrina, f vitrin.
vetro, m cam.
vetta, f tepe, üst nokta.
vettura, f at arabası.
vezzeggiare, t sevmek, okşamak.
vezzo, m alışkanlık; ustalık; hüner.
vezzoso, ag güzel, yakışıklı.
vi, pn sizi, size.
via, f yol, sokak.
viadotto, m viyadük, köprü üstünden gelen yol.
viaggiatore, m gezgin.
viaggio, m yolculuk.
viale, m geniş ve ağaçlıklı yol, bulvar, cadde.
vibrare, t titreştirmek.
vibrarsi, r titreşmek.
vicario, m yardımcı.
vicenda, f olay.
viceversa, av karşıtı olarak; ve tersi.
vicinanza, f komşuluk.
vicinato, ag yakın olma, komşu olma.
vicino, ag yakın.
vicolo, m dar yol.
videoregistratore, m video kayıt aygıtı.
vietare (di), ti yasaklamak.
vieto, ag yaşlı; eski.
vigente, ag yürülükte olan.
vigna, f üzüm bağı.
vignetta, f resim, şekil.
vigoroso, ag güçlü, kuvvetli.
villaggio, m köy.
villano, m köylü.
villetta, f yazlık ev.
vinaio, m şarap satıcısı.
vincere, t yenmek, kazanmak.
vincolo, m ilişki, bağ.
vino, m şarap.
violare, t bir kurala uymamak; bozmak.
violento, ag sert, şiddetli.
violenza, f şiddet, zor.
viottola, f patika.
viottolo, m patika.
vipera, f engerek yılanı.
virare, t döndürmek.
virgola, f virgül.
virgoletta, f tırnak (işareti).
virtù, f erdem.
virtuoso, ag erdemli.
virulento, ag zehirli.
virus, m virüs.
visibile, ag görülebilir.
visibilità, f görülebilirlik.
visionario, ag hayalci.
visione, f görme, görüş.
visitare, t gezmek, dolaşmak, ziyaret etmek; muayene etmek.
viso, m yüz.
visone, m vizon.
vispo, ag çevik.
vista, f görüş.
vistare, t vize vermek.
visualizzabile, ag hayalde canlandırılabilir.
visualizzare, t hayalinde canlandırmak.
visualizzazione, f hayalde canlandırma.
vita, m yaşam.
vitale, ag yaşamsal.
vitalità, f yaşamsallık.
vitamina, f vitamin.
vittima, f kurban.
vitto, m yiyecek.
vittoria, f utku, zafer; başarı.
vittorioso, ag başarılı; zafer kazanmış.
vivace, ag canlı, çevik.
vivacità, f canlılık, çeviklik.
vivere, i yaşamak.
vivo, ag canlı, sağ.
vizio, m kötü alışkanlık.
vizioso, ag bozulmuş, kusurlu.
vocabolario, m sözlük.
vocabolo, m sözcük.
vocale, m sesli harf.
voce, f ses.
voglia, f istek.
voi, pr siz.
volare, i uçmak.
volere, t istemek.
volgare, ag kaba, bayağı.
volgarità, f kabalık, bayağılık.
volgere, ti dönmek; döndürmek; çevirmek.
volgo, m halk, avam.
volitivo, ag buyurucu, otoriter.
volo, m uçuş, uçma.
volontà, f istek.
volontario, ag gönüllü.
volpe, f tilki.
volt, m volt.
volta, f kez.
voltaggio, m gerilim.
voltare, ti çevirmek, döndürmek; birinin düşüncesini değiştirmek; dönmek.
volto, m yüz.
volubile, ag çabuk değişebilir.
volubilità, f çabuk değişebilirlik.
volume, m hacim, oylum; miktar; cilt.
voluttà, f zevk, keyif.
vongola, f midye.
vorace, ag obur.
voracità, f oburluk.
voragine, f uçurum; girdap.
voraginoso, ag uçurumlu; girdaplı.
vostro, ag sizin.
votazione, f oylama.
votivo, ag gönülden yapılan.
voto, m oy; not.
vulcanico, ag volkanik.
vulnerabile, ag yaralanabilir.
zaffata, f kötü koku.
zafferano, m safran.
zaffiro, m safir.
zaino, m sırt çantası.
zampa, m pençe.
zampillo, m fıskiye.
zampone, m büyük pençe; jambon.
zappa, f kazma.
zappare, t kazmalamak, kazmayla çalışmak.
zar, m çar.
zarina, f çariçe.
zattera, f sal.
zavorra, f sofra.
zazzera, f omuzlara dek uzanan saç.
zelante, ag gayretli, becerikli.
zelantemente, av gayretle.
zelo, m çaba; maharet.
zero, m sıfır.
zia, f teyze, hala.
zio, m amca, dayı.
zitella, f evlenmemiş, evde kalmış.
zitto, ag susan, konuşmayan.
zoccolo, m nalın.
zodiaco, m burç, zodyak.
zolfo, m kükürt.
zolla, f toprak parçası, parsel.
zona, f bölge.
zoologia, f hayvanbilim, zooloji.
zoologico, ag hayvanbilimsel, zoolojik.
zoppicare, i topallamak.
zoppo, ag topal.
zotico, ag kaba.
zucca, f kabak.
zuccherare, t şekerlemek, şeker serpmek.
zuccherino, ag şekerli.
zucchero, m şeker.
zuppa, f çorba; kargaşa.
zuppiera, f çorba kasesi.
zuzzurellone, m şımarık çocuk.